Nachtvlinderjaar 2013

De Vlinderstichting
23-DEC-2013 - Terugkijkend op 2013 zijn er een aantal opmerkelijke waarnemingen gedaan en activiteiten geweest. Hier, tegen de jaarwisseling, nog even kort aandacht voor de waarneming van het herfstpapegaaitje, nachtvlinders in de schijnwerper en de nachtvlinderestafette.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Terugkijkend op 2013 zijn er een aantal opmerkelijke waarnemingen gedaan en activiteiten geweest. Hier, tegen de jaarwisseling, nog even kort aandacht voor de waarneming van het herfstpapegaaitje, nachtvlinders in de schijnwerper en de nachtvlinderestafette.

Driemaal is scheepsrecht
Herfstpapegaaitje (foto: Frank London)Het afgelopen jaar zijn er diverse meldingen geweest van zeldzame nachtvlinders. Op 14 september vond Frank London naast de lamp bij de voordeur een spannertje dat hij in een potje deed om hem op naam te kunnen brengen. Dat kostte nogal wat moeite, maar uiteindelijk bleek het een herfstpapegaaitje (Chloroclysta miata) te zijn. De determinatie werd ook door anderen bevestigd. Marcel Kok meldde vier dagen later op Waarneming.nl de vondst van deze nachtvlinder bij Castricum. Ook later in het jaar, op 20 oktober, werd er nog een herfstpapegaaitje gezien in Lauwersoog. Het herfstpapegaaitje wordt maar erg weinig gemeld. Na 1990 is de soort volgens Noctua, het nachtvlinderbestand van de Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlinderstichting, maar zes maal gezien. 

Nachtvlinders in de schijnwerper
Dubbelstipvoorjaarsuil (foto: Kars Veling)In 2013 is er erg veel aandacht geweest voor nachtvlinders. Dat had ondermeer te maken met het boekje ‘Nachtvlinders belicht’, dat in maart op de Landelijke Vlinderdag van De Vlinderstichting werd gepresenteerd. Hierin wordt onder andere een voorstel gedaan voor een Rode Lijst nachtvlinders. Het blijkt dat van de 841 soorten die zijn meegenomen in deze lijst er 70 zijn verdwenen uit ons land en dat 63 ernstig bedreigd en nog eens 102 soorten bedreigd zijn. Dit vraagt om meer aandacht en daarom zijn de nachtvlinders in 2013 op allerlei manieren in het zonnetje gezet. Zo zijn er zoekkaarten gemaakt voor de voorjaarsuilen. Door middel van stropen kun je deze lokken en inventariseren. Helaas zijn ze niet heel veel gezien door het koude voorjaar, maar wie weet in 2014?

Drie sterren voor de Meene
Nachtvlinderen (foto: Kars Veling)Een wel heel bijzondere actie is uitgevoerd door Kees Boele. In samenwerking met de Stichting Natuurkampeerterreinen en De Vlinderstichting is hij vele avonden met laken en felle lamp bij kampeerterreinen langs gegaan om, samen met de bezoekers van die campings, op onderzoek te gaan naar nachtvlinders. Meer dan 1400 mensen heeft hij zo enthousiast gemaakt voor nachtvlinders. In totaal zijn er meer dan 400 soorten nachtvlinders waargenomen tijdens de estafette op de 39 kampeerterreinen. De haarbos is op de meeste plekken gezien, op de voet gevolgd door de huismoeder. De meest soortenrijke camping was De Meene in Buurse, waar op een avond maar liefst 112 soorten werden geteld en deze camping krijgt dan ook de driesterren nachtvlinderstatus!

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Frank London; Kars Veling