Figuur 2. Screenshot van Allergieradar.nl op 18 juni 2013

Graspollen veroorzaakt ernstige hooikoortsklachten

De Natuurkalender
20-JUN-2013 - De grassen hebben de afgelopen dagen volop pollen afgegeven aan de lucht en dat heeft bij de mensen die gevoelig zijn voor graspollen geleid tot zeer veel overlast. De klachtenscore op Allergieradar.nl was sinds de start van Allergieradar.nl vier jaar geleden niet zo hoog. De gemiddelde klachtenscore bedroeg 7.6 op een schaal van 1 tot 10.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

De grassen hebben de afgelopen dagen volop pollen afgegeven aan de lucht en dat heeft bij de mensen die gevoelig zijn voor graspollen geleid tot zeer veel overlast. De klachtenscore op Allergieradar.nl was sinds de start van Allergieradar.nl vier jaar geleden niet zo hoog. De gemiddelde klachtenscore bedroeg 7.6 op een schaal van 1 tot 10.

Door het koude voorjaar kwamen de grassen veel later in bloei dan in voorgaande jaren. Voor de meeste hooikoortspatiënten was de maand mei daardoor zeer gunstig. De gemiddelde klachtenscore daalden zelfs tot onder de 4 (zie figuur 1).

Figuur 1. De gemiddelde klachtenscore en de pollentellingen voor berk en gras in de maanden mei en juni van 2013 (bron: Allergieradar.nl en LUMC)

Figuur 2. Screenshot van Allergieradar.nl op 18 juni 2013 (bron: Allergieradar.nl)Echter, het droge en warme weer van de afgelopen twee weken heeft de grassen flink tot bloei gebracht, waardoor het aantal graspollen in de lucht gestaag toe nam (zie de pollentellingen van het LUMC). Ook de klachtenscores die binnen kwamen op Allergieradar.nl liepen steeds meer op. Op 18 juni bedroeg de gemiddelde klachtenscore zelfs 7,6 op een schaal van 1 tot 10. Dit is een nieuw record sinds dat Allergieradar in het voorjaar van 2009 van start ging. Op de kaart van Allergieradar werd dit (afgerond) weergegeven met de actuele klachtenscore van 8 (zie figuur 2). Naast graspollen veroorzaken momenteel ook pollen van zuring en weegbree bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, hooikoortsklachten.

Aantal klachtenscores
Het aantal klachtenscores dat dit jaar werd verzameld via Allergieradar.nl is nu al hoger dan het jaartotaal van voorgaande jaren. Dit toont het succes van de Apps voor mobiele telefoons aan die begin dit jaar zijn gelanceerd. Wat opviel bij het aantal dagelijkse klachtenscores is dat tijdens het boompollenseizoen het aantal meldingen hoger was dan tijdens het graspollenseizoen.

Komende week
Waarschijnlijk is de grootste piek aan graspollen in de lucht dit jaar hiermee voorbij. De komende week zal het weer wisselvalliger en koeler worden. Bovendien worden eind juni de grasbermen in steden vaak gemaaid waardoor de grashalmen geen pollen meer kunnen leveren. Hierdoor zal het de komende week iets milder kunnen worden voor de mensen met een graspollenallergie. Maar het is verstandig om de hooikoortsverwachting in de gaten te houden, want afhankelijk van het weer kunnen de klachten eind juni/begin juli weer toenemen. Daarbij komt volgens de Pollenplanner vanaf 9 juli het bijvoetpollen in de lucht dat bij een deel van de hooikoortspatiënten voor flink wat hooikoortsklachten kan zorgen.

Tekst: Letty de Weger, Leids Universitair Medisch Centrum en Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Figuren: LUMC en Allergieradar.nl