Bloei vossenstaart gras detail

Tot nu toe zeer weinig graspollen

De Natuurkalender
26-MEI-2013 - Hoewel iedereen naar de zon verlangt, is de koude meimaand gunstig voor mensen met een graspollenallergie. Door het koude voorjaar en het wisselvallige weer heeft het LUMC tot nu toe 94 procent minder graspollen geteld dan normaal en blijft het klachtenniveau zoals dat via Allergieradar.nl en de bijbehorende Apps wordt doorgegeven laag.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

Hoewel iedereen naar de zon verlangt, is de koude meimaand gunstig voor mensen met een graspollenallergie. Door het koude voorjaar en het wisselvallige weer heeft het LUMC tot nu toe 94 procent minder graspollen geteld dan normaal en blijft het klachtenniveau zoals dat via Allergieradar.nl en de bijbehorende Apps wordt doorgegeven laag.

Grasland (foto: Kars Veling)Opnieuw zorgt het aanhoudende koude weer dit jaar voor een opvallend late start van een pollenseizoen. Was het vorige maand het berkenpollen waarvan de komst vertraagd was, zo is het nu het graspollenseizoen dat op zich laat wachten. Het LUMC telde tot 20 mei maar 18 graspollen. Dat is 94 procent lager dan het gemiddelde in de afgelopen 30 jaar. Alleen in 2010 werden er tot 20 mei nog iets minder graspollen geteld. De temperatuur in mei lag toen net wat lager dan dit jaar.

Voor de mensen met een graspollenallergie is het lage aantal graspollen in de lucht goed nieuws. De klachtenscore op Allergieradar daalde de afgelopen dagen naar 4 op een schaal van 1 (geen klachten) tot 10 (zeer ernstige klachten). Op Eerste Pinksterdag met het zonnige weer groeide de klachtenscore nog even naar 4,7 om de dagen erna weer te dalen naar 3,6 (zie figuur).

Verloop concentratie berkenpollen en graspollen gemeten door het LUMC en de gemiddelde maximale klachtenscore van hooikoortspatienten geregistreerd op Allergieradar (bron: Allergieradar.nl)
Veel processen in de natuur lopen twee weken achter op het gemiddelde en ook de ontwikkeling van de bloeiwijzen van de grassen is sterk vertraagd. Daardoor is er tot nu toe weinig graspollen in de lucht vrij gekomen. Omdat voor de laatste week van mei opnieuw wisselvallig weer met temperaturen tussen de 15 en 18 graden Celsius verwacht wordt, zullen ook in die week graspollenconcentraties beperkt blijven. De echte grote overlast van graspollen voor graspollenallergische patiënten zal dus uitgesteld worden tot begin juni. De Pollenplanner op Allergieradar.nl verwacht dat pas rond 15 juni de 25% grens van de jaarproductie aan graspollen wordt overschreden in het zuiden van het land en een week later zal dit ook in het noorden van het land het geval zijn.
Naast graspollen kunnen momenteel ook pollen van weegbree en zuring hooikoortsklachten veroorzaken.

Het LUMC en Wageningen University roepen hooikoortspatiënten op om mee te doen met het Allergieradaronderzoek naar de relatie tussen pollenconcentraties, weersomstandigheden en hooikoortsklachten. Door frequent het eigen klachtenniveau via de Apps (Android of iPhone) of de website door te geven krijgen deelnemers zelf veel beter inzicht in hun klachtenverloop. Door de meldingen van veel mensen samen te brengen zijn de hooikoortsverwachtingen te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.allergieradar.nl of op de Allergieradar Apps.

Tekst: Letty de Weger, LUMC en Arnold van Vliet, Wageningen University
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting