Kwartel in Egyptische netten

Massamoord langs Egyptische kust - 3

18-DEC-2013 - De berichten over de grootschalige illegale vogelvangst langs de Egyptische en Libische kusten, die in samenwerking met NABU (de Duitse Vogelbescherming) werden verspreid, waren wraakroepend. Trekvogels raken er massaal verstrikt in netten en beëindigen hun laatste levensepisode als snack op lokale marktpleinen. We zijn nu een half jaar later. Is er in de verte redding in zicht voor de vele tienduizenden trekvogels die jaarlijks sterven in het Middellandse Zeegebied? Dankzij een grootse internationale samenwerking lijken de eerste stappen in elk geval gezet. En dat kon alleen dankzij uw stem. Bedankt!

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

De  illegale vogelvangst langs de Egyptische en Libische kusten, waarover we samen met NABU (de Duitse Vogelbescherming) berichtten, is wraakroepend. Trekvogels raken er massaal verstrikt in netten en beëindigen hun laatste levensepisode als snack op lokale marktpleinen. We zijn nu een half jaar later. Is er in de verte redding in zicht voor de vele tienduizenden trekvogels die jaarlijks sterven in het Middellandse Zeegebied? Dankzij een grootse internationale samenwerking lijken de eerste stappen in elk geval gezet. En dat kon alleen dankzij uw stem. Bedankt!

Met respectievelijk 11.000 en 8.300 hits waren de twee berichten over de illegale vogelvangst aan de Middelandse Zee met voorsprong de meest gelezen vogelberichten van 2013. De geschreven pers sprong mee op de kar, en op 4 juni gaf Jan Desmet het item extra aandacht in Vanthilt on Tour. Ook Vogelbescherming Vlaanderen drong er bij haar achterban op aan om mee de petitie te tekenen. Uit verschillende hoeken volgden reacties van mensen, die hun afgrijzen kwijt wilden over de beelden die zoveel meer zegden dan de krantenkoppen die erboven prijkten. Er was gewoon geen discussie mogelijk: dit is een regelrechte schande.Restricties op de Kwartelvangst moeten ook de bijvangst van andere soorten aanpakken. (foto: Holger Schulz)

De Natuurberichten linkten meteen naar de petitie van NABU, de Duitse Vogelbescherming, en die werd gretig ondertekend door onze lezers. Mede daardoor zag NABU dit initiatief uitgroeien tot de grootste petitiecampagne die ze ooit hebben gevoerd: 115.000 mensen steunden de actie met hun digitale handtekening. Het Duitse NABU, die de wanpraktijken vorig jaar haarfijn documenteerde en in mei in de pers bracht heeft nu, een half jaar later, nieuwe en belangrijke stappen gezet in dit dossier.
Op 4 december, bij de overhandiging van de petitielijst heeft NABU-voorzitter Olaf Tschimpke er bij de Egyptische ambassadeur in Berlijn sterk op aangedrongen dat de Egyptische regering zich moet houden aan de door hen ondertekende Convention on Migratory Species (CMS), en harder moet optreden tegen de illegale vogelvangst.

Een ondertussen bekende foto die hopelijk snel tot het verleden behoort. (foto: Holder Schulz)

De Verenigde Naties (VN) hebben het onderwerp op hun beurt hoger op de agenda geplaatst en zullen werk maken van maatregelen tegen de grootschalige trekvogelmoord in Egypte en Libië. Er moeten bijkomende reglementeringen komen. De VN-organisatie ter Bescherming van Migrerende Diersoorten (CMS) stelde: "De vallen voor Kwartels en het illegaal opzetten van vangnetten voor vogels is willekeurig doden". Volgens Bradnee Chambers van CMS internationaal hebben Egypte en Libië zich ertoe verbonden om de miljoenen trekvogels op doortocht te beschermen. Naast het Verdrag van Bonn (CMS) omvatten de internationale overeenkomsten ter bescherming van trekvogels ook de Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over watervogels (AEWA). Maar het probleem is groter dan louter het nastreven van een betere bescherming. “Naast de duidelijke beschermingsmaatregelen moeten ook de socio-economische aspecten van dit probleem worden aangepakt, en moet er gewerkt worden op de lokale gemeenschappen, die de vogelvangst aanwenden voor een aanvullend inkomen”, zegt de Egyptische Milieuminister Laila Iskandar. “We moeten dus ook daarvoor passende alternatieven trachten te vinden”.

Het is maar logisch dat deze maatregelen worden afgedwongen: de meeste van de miljoenen trekvogels die er sneuvelen genieten in heel Europa een onvoorwaardelijke bescherming. Er worden vele miljoenen geïnvesteerd in de bescherming ervan en in het vrijwaren van hun broedgebieden. Wanneer men die trekvogels elders zonder schroom blijft consumeren, blijft het dweilen met de kraan open. Met simpele restricties op de Kwartelvangst bijvoorbeeld komen we er niet want zo pak je het probleem van de bijvangsten niet aan. Het probleem vraagt een grondige aanpak. Naast de officiële veroordeling van de grootschalige vogeljacht heeft de internationale VN-conferentie daarom meteen een Actieplan opgesteld.

Zowel NABU, Natuurpunt als Vogelbescherming Vlaanderen juichen die reactie toe. Dit zou bovendien wel eens een belangrijke stap kunnen zijn in de bestrijding van de illegale jacht elders in het Mediterrane gebied, zoals op Malta. Er is nog bijzonder veel werk aan de winkel, maar de erkenning en de aanpak van het probleem vormt een eerste belangrijke en vooral hoopvolle stap. NABU zal erop toezien dat het stappenplan wordt gevolgd en zal druk blijven uitoefenen waar nodig. Op hun website is een vollediger verslag beschikbaar.

Meer dan 2300 Belgen tekenden de petitie. Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en NABU wensen de ondertekenaars van harte te bedanken voor hun steun. Grootschalige acties helpen, en het bundelen van krachten over verschillende organisaties en landen loont. Dat mag met deze campagne nog eens extra in de verf zijn gezet.

Tekst: Gerald Driessens, Natuurpunt StudieNABU en Vogelbescherming Vlaanderen
Foto’s: Holger Schulz, NABU