Formica truncorum. Stronkmier

Limburg is hotspot voor mieren

29-JAN-2014 - De provincie Limburg verovert een opvallende plek in de Belgische mierenatlas. Die heeft ze verdiend: door haar grote diversiteit aan mierensoorten en door de intensiteit waarmee onder andere LIKONA, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, de ongewervelden onderzocht en in kaart bracht. Bovendien herbergt de provincie ook enkele zeer zeldzame soorten. Al ooit gehoord van de Amazonemier, de Zeggensteekmier, de Engelse drentelmier, de Langschubmier of de Kraaggaststeekmier?

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

De provincie Limburg verovert een opvallende plek in de Belgische mierenatlas. Die heeft ze verdiend: door haar grote diversiteit aan mierensoorten en door de intensiteit waarmee LIKONA, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, de ongewervelden onderzocht heeft. Bovendien herbergt de provincie ook enkele zeer zeldzame soorten. Al ooit gehoord van de Amazonemier, de Zeggensteekmier, de Engelse drentelmier, de Langschubmier of de Kraaggaststeekmier?

Mieren onder de loep nemen om gegevens te verzamelen voor de atlas was geen gemakkelijke klus. Een aantal miersoorten zijn pas vindbaar als de mannetjes en wijfjes die tot een volgroeide kolonie behoren, paren tijdens de bruidsvlucht. Deze periode vindt vaak maar enkele dagen per jaar plaats en verschilt ook nog eens van soort tot soort. De kennis en ervaring van de onderzoekers leverde verschillende vangtechnieken op. Zo kon een vollediger beeld van het mierenlandschap geschetst worden.
Op de mierenkaart van België licht Limburg rood op. (foto: LIKONA)
Een aantal zeldzame mieren kwamen in jaren van onderzoek hoogstens enkele keren voor en werden bijna uitsluitend in Limburg gespot, onder hen ook de Amazonemier. Deze krijgshaftige zespoter laat zich enkel op bloedhete, windstille dagen zien en in België kan je hem enkel nog in het door Natuurpunt beheerd natuurgebied 'het Hageven' in Neerpelt aantreffen. Ook is zij een notoir slavendrijver. Haar slaafjes ronselt ze door in grote groep het nest van een andere soort binnen te vallen. Binnen de minuut staan ze weer buiten met een pop tussen de kaken. De werksters die uit deze poppen komen zullen de rest van hun leven instaan voor het welzijn van de Amazonemier.

Een andere uitzonderlijke vondst is de Kraaggaststeekmier. Deze parasitaire soort leeft graag op de kosten van de Moerassteekmier door een plaatsje in zijn nest te veroveren. Hij werd maar twee keer teruggevonden in ons land, waarvan een keer in Houthalen. Verder dook de Engelse drentelmier in Riemst en Lanaken op. Groot nieuws, want de soort is een van de zeldzaamste ter wereld. Enkel in Groot-Brittannië en Nederland kan je hem ook terugvinden. De Zeggensteekmier en de Langschubmier, respectievelijk niet meer dan twee en drie keer aangetroffen in België, vervolledigen het rijtje.

Faunistisch onderzoek is meer dan een wedstrijd binnen provinciale grenzen. Hopelijk vinden ook elders in Vlaanderen (of België) werkgroepen de stimulans om bij te dragen aan de kennis van onze boeiende mierenfauna. Meer informatie over onze mieren: www.formicidae.be.

Tekst: François Vankerkhoven, Werkrgroep Ongewervelden LIKONA
Foto's: LIKONA