Habitus van Aziatische veldkers

Let op nieuwe Aziatische veldkers

FLORON
16-FEB-2014 - Wederom een nieuwe veldkers? Met die vraag werd door Rutger Barendse in 2009 op waarneming.nl opgeroepen uit te kijken naar een niet eerder in Nederland aangetroffen veldkers. Deze nieuweling is sindsdien op verschillende plekken in Nederland aangetroffen. Hoogste tijd dus om deze veldkers, nader voor te stellen.

Bericht uitgegeven door FLORON [land] op [publicatiedatum]

Wederom een nieuwe veldkers? Met die vraag werd door Rutger Barendse in 2009 op waarneming.nl opgeroepen uit te kijken naar een niet eerder in Nederland aangetroffen veldkers. Deze nieuweling is sindsdien op verschillende plekken in Nederland aangetroffen. Hoogste tijd dus om deze veldkers, nader voor te stellen.

Een officiële Nederlandse naam moet zij nog ontberen. Die krijgt zij in overleg met Belgische collega’s. Voorlopig figureert zij onder de werknaam Aziatische veldkers, omdat zij afkomstig is uit Azië. Zij lijkt nogal op Bosveldkers (Cardamine flexuosa) en ook op Kleine veldkers (Cardamine hirsuta). Wie er oog voor heeft kan haar nu, midden in de winter, bloeiend aantreffen in tuinen, kwekerijen, op begraafplaatsen en langs gevels in de stad. Hoe of wanneer de Aziatische veldkers in Nederland terecht is gekomen, weten we niet. De aanwezigheid van planten in tuincentra, waar ze als ‘onkruid’ tussen de aangeboden containerplanten staat, doet vermoeden dat ze als verstekeling is ingevoerd.

Aziatische veldkers (foto: Gert-Jan van Mill)

Door haar onopvallende uiterlijk en sterke gelijkenis op twee andere in Nederland voorkomende kleinbloemige veldkersen, Kleine veldkers en Bosveldkers, wordt ze waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien. De Aziatische veldkers onderscheidt zich van Kleine veldkers en Bosveldkers door een combinatie van kenmerken:

  • Aziatische veldkers heeft net als Bosveldkers 6 meeldraden per bloem, bij de Kleine veldkers zijn dit er meestal 4 (soms 5);
  • Aziatische veldkers vormt geen rozet met wortelbladen;
  •  De bovenkant van de stengelbladen is bij Aziatisch veldkers kaal, bij de andere twee soorten zijn deze kort, aanliggend of schuin afstaand behaard (loep gebruiken).
  • De deelblaadjes van de stengelbladen zijn bij de Aziatische veldkers min of meer drielobbig, maar dit kenmerk is variabel.

Blad van Aziatische veldkers (foto: Petra van der Wiel)

Omdat er in Azië meer op Bosveldkers en Kleine veldkers gelijkende soorten voorkomen is het nog niet zeker welke naam de Aziatische veldkers moet hebben. Voorlopig noemen we haar Cardamine hamiltonii. In een volgend nummer van Gorteria volgt hierover meer informatie. De definitieve naamgeving is nogal lastig en wordt elders uitgezocht.

Omdat we de indruk hebben dat zich in Nederland nog een andere uit Azië afkomstige veldkers schuilhoudt, vragen we u ons te helpen om daar achter te komen. Als u in de gelegenheid bent, verzamel dan s.v.p. afwijkende veldkersjes die voldoen aan de bovenstaande omschrijving. Let vooral op de volstrekt kale bovenzijde van het blad. En stuur dat materiaal voorzien van vinder, vindplaats en datum s.v.p. naar Naturalis (adres zie onder). Naturalis stelt complete planten (wortels, stengel, bloem, vrucht) op prijs, maar zonder zand.

Naturalis Biodiversity Center
afdeling Nationaal Herbarium Nederland
T.a.v. Leni Duistermaat
Postbus 9514
2300 RA Leiden

Tekst: Edwin Dijkhuis, FLORON; Gerard Dirkse, Natuurmuseum Nijmegen en Leni Duistermaat, Naturalis
Foto’s: Gertjan van Mill; Petra van der Wiel