Nieuwe vlindersoort in Nederland

De Vlinderstichting
19-JUN-2014 - In het prachtige Savelsbos in Zuid-Limburg is kort geleden een spannende ontdekking gedaan. Daar werd voor het eerst in ons land de zoomvlekspanner waargenomen, een nieuwe nachtvlinder voor Nederland. In de ons omringende landen werd hij al aangetroffen en hij lijkt zich uit te breiden, wellicht door klimaatverandering.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

In het prachtige Savelsbos in Zuid-Limburg is kort geleden een spannende ontdekking gedaan. Daar werd voor het eerst in ons land de zoomvlekspanner waargenomen, een nieuwe nachtvlinder voor Nederland. In de ons omringende landen werd hij al aangetroffen en hij lijkt zich uit te breiden, wellicht door klimaatverandering.

Paul Vossen, Eric Poulsen en Mark de Mooij deden deze bijzondere waarneming terwijl zij ‘s avonds met hun lamp- en lakenopstelling nachtvlinders aan het bestuderen waren. Dat doen zij vaak en zien dan regelmatig een groot scala aan mooie en zeldzame soorten. Maar deze keer was dus extra bijzonder!

De eerste zoomvlekspanner van Nederland (foto: Eric Poulsen)

Paul Vossen: “Na een eerste vluchtige blik op het laken dacht ik dat het om de drievlekspanner (Stegania trimaculata) ging. Die vrij zeldzame, nauwverwante soort had ik namelijk al vaker gezien. Maar al vrij snel werd het duidelijk dat het een zoomvlekspanner (Stegania cararia) moest zijn. Deze soort is vrij onmiskenbaar en wordt al een aantal jaren achter elkaar in België gezien”. De zoomvlekspanner was inderdaad al bekend uit onze buurlanden België en Duitsland. Daarnaast komt de soort voor in landen verder naar het zuiden en met name het oosten van Europa. Maar ook het zuiden van Finland en de Britse eilanden maken onderdeel uit van het verspreidingsgebied.

De zoomvlekspanner werd gezien tijdens nachtvlinderonderzoek met lamp en laken (foto: Kars Veling)In Vlaanderen werd de soort voor het eerst in 2009 waargenomen en is sindsdien elk jaar gezien. De vlinder lijkt trekgedrag te vertonen. Breidt de soort zich daadwerkelijk uit (door klimaatverandering?) of wordt er gewoon steeds meer gekeken? Het is uit literatuur bekend dat de soort onder andere in vochtige bossen voorkomt en de rupsen van populier eten. Stedelijk gebied wordt ook genoemd. Over de levenswijze en de ecologie in ons land is verder nog niks bekend. We zijn erg benieuwd of de zoomvlekspanner zich ook in Nederland voortplant en of hij nog op andere plaatsen zal worden gezien. De soort wordt in België in juni en juli gezien, dus de komende tijd kan de zoomvlekspanner nog worden aangetroffen bij lichtvangsten. Wie weet wordt hij gezien tijdens de tiende Nationale Nachtvlindernacht, die in het weekend van 27 en 28 juni wordt gehouden.

Tekst: Ties Huigens, De Vlinderstichting
Foto’s: Eric Poulsen; Kars Veling