Nu al record aantal dagvlinders in november

De Vlinderstichting
20-NOV-2014 - Het aanhoudende zachte weer en het ontbreken van flinke nachtvorst zorgt er voor dat er nog steeds veel vlinders te zien zijn. Tot 18 november werden bijna 3000 vlinders doorgegeven, veel meer dan normaal in de hele maand november. Op maandag 17 november werden maar liefst 8 soorten dagvlinders gemeld en vorige week nog het zeer zeldzame geraniumblauwtje.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het aanhoudende zachte weer en het ontbreken van flinke nachtvorst zorgt er voor dat er nog steeds veel vlinders te zien zijn. Tot 18 november werden bijna 3000 vlinders doorgegeven, veel meer dan normaal in de hele maand november. Op maandag 17 november werden maar liefst 8 soorten dagvlinders gemeld en vorige week nog het zeer zeldzame geraniumblauwtje.

Atalanta was veruit de meest gemeldde dagvlinder in november (foto: Kars Veling)De maand is nog lang niet afgelopen, maar november heeft nu al een record gebroken wat betreft waargenomen dagvlinders. Er zijn al bijna 3000 waarnemingen doorgegeven via de portals Waarneming.nl en Telmee. Van de afgelopen 5 jaar was 2011 tot nu toe het beste jaar, maar toen waren er ‘slechts’ een kleine 1200 waarnemingen in de hele maand.

De atalanta is verreweg de meest talrijke soort. Bijna 60% van alle meldingen heeft betrekking op deze vlinder die vroeger als echte trekvlinder bekend stond. In het voorjaar komen vlinders vanuit zuidelijker streken deze kant op en deze planten zich hier voort en sterven. De nakomelingen vliegen hier in de zomer en gaan in het najaar weer terug naar het zuiden. De laatste 10 tot 15 jaar zien we steeds meer atalanta’s die hier in de winter blijven en als het een zachte winter is kunnen ze deze ook overleven. Ze hebben echter geen winterslaap en een temperatuur van een graad of 10 onder nul zullen ze veelal niet kunnen hebben.

Waarnemingen dagvlinders in november (2014, tot 18 november), blauw alle soorten, rood atalanta (bron: NDFF)
Het geraniumblauwtje dat op 13 november is gefotografeerd op de Hoge Fronten in Maastricht (foto: Cridi Frissen)Dat geldt ook voor de verrassing van november: het geraniumblauwtje. Op 13 november zag Cridi Frissen op de Hoge Fronten in Maastricht een blauwtje en kon er gelukkig net een foto van maken. Het bleek te gaan om het geraniumblauwtje. Deze exoot, die afkomstig is uit Zuid-Afrika, is in de jaren 80 van de vorige eeuw terecht gekomen op Mallorca en heeft zich daarvandaan razendsnel uitgebreid, vooral langs de kust van de Middellandse Zee. In sommige jaren wordt de soort ook verder in het noorden gezien en ook in ons land worden er af en toe vlinders aangetroffen. De eerste melding kwam uit Zeeland in 1999. In het zeer warme jaar 2003 was er zelfs sprake van voortplanting (met meer generaties) in Beek (Limburg) en Heesch (Noord-Brabant). Sindsdien is het blauwtje gezien in 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 en 2014, maar er is in die jaren geen voortplanting vastgesteld.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling; Cridi Frissen