Sciurus vulgaris. Eekhoorn

Ziekten bij rode eekhoorns? Blijf dode eekhoorns melden

27-SEP-2014 - De vondst van een aantal dode eekhoorns in Twente was de aanleiding voor het uitbrengen van een gezamenlijke oproep van de Zoogdiervereniging en Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) om dode eekhoorns te melden. Of er nu in Nederland sprake is van buitengewone sterfte onder de rode eekhoorn, of dat het normale sterfte van in het wild levende dieren betreft, is moeilijk te zeggen. Bij de onderzochte eekhoorns zijn geen aanwijzingen gevonden voor vergiftiging.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De vondst van een aantal dode eekhoorns in Twente was de aanleiding voor het uitbrengen van een gezamenlijke oproep van de Zoogdiervereniging en Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) om dode eekhoorns te melden. Of er nu in Nederland sprake is van buitengewone sterfte onder de rode eekhoorn, of dat het normale sterfte van in het wild levende dieren betreft, is moeilijk te zeggen. Bij de onderzochte eekhoorns zijn geen aanwijzingen gevonden voor vergiftiging.

Van de ruim dertig binnengekomen meldingen zijn 15 dieren door het DWHC onderzocht. Bij zeven van deze dieren kon vastgesteld worden dat ze zijn gestorven als gevolg van verwondingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een voertuig. Bij een paar eekhoorns werd een longontsteking aangetroffen. Bij een aantal dieren werden ook ontstekingen in hart en lever gevonden. De onderliggende oorzaak van die diverse ontstekingen wordt nog verder onderzocht. Enkele dieren hadden last van maagdarmparasieten, zoals lintwormen, rondwormen en eencelligen zoals Eimeria (coccidiose). Er zijn dus verschillende (combinaties van) doodsoorzaken gevonden.

Eekhoorn (foto: Jan van der Straaten)

De meeste meldingen zijn afkomstig uit Overijssel, gevolgd door Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant. Daarnaast is nog een enkele melding gekomen uit Friesland, Utrecht en Noord-Holland. De meeste onderzochte dieren komen uit Twente. Door de oproep van de Zoogdiervereniging om dode dieren te melden, zijn de mensen in het veld alerter en worden meer dieren gemeld dan normaal het geval is.

Alertheid geboden
Om meer te kunnen zeggen over de sterfte, is het belangrijk dat het publiek alert blijft en meldingen van sterfte (niet zijnde verkeersslachtoffer) blijft doorgeven op de website van DWHC (www.dwhc.nl). Meldingen van verkeersslachtoffers kunnen worden doorgegeven op www.zoogdiergezien.nl van de Zoogdiervereniging.

Tekst: DWHC
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga