Visdieven tellen: een drone of het dak op?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
20-JUN-2014 - Kun je visdieven die op daken broeden met een drone tellen, of moet je toch het dak op? Voor dit dilemma stond Jan Schoppers van Sovon twee weken geleden. Pakweg 9 procent van de visdieven in ons land broedt op daken van (bedrijfs)gebouwen. Op zulke plekken is het vaak lastig om ze te tellen, maar niet onmogelijk.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Kun je visdieven die op daken broeden met een drone tellen, of moet je toch het dak op? Voor dit dilemma stond Jan Schoppers van Sovon twee weken geleden. Pakweg 9 procent van de visdieven in ons land broedt op daken van (bedrijfs)gebouwen. Op zulke plekken is het vaak lastig om ze te tellen, maar niet onmogelijk.

Jan Schoppers wist een broedende kolonie visdieven te zitten op een bedrijfspand in Duiven. Om te weten te komen hoeveel nesten er precies aanwezig zijn, kun je in zo’n geval proberen om toegang tot het dak te krijgen. Maar sinds kort is er misschien nog een andere manier om ze te tellen: met behulp van een camera onder een drone. Dat wilde Jan testen, samen met ecoloog Jasja Dekker. De eerste testvlucht wees uit dat de eieren van broedende visdieven niet tot nauwelijks te onderscheiden zijn van het grind waarop ze liggen.

Visdiefnest op kiezels (foto: Jan Schoppers)

Het dak op
Dat werd dus toch het dak op, met toestemming van de eigenaar van het pand. Uiteindelijk bleken er 9 nesten van visdieven aanwezig en dribbelden er zelfs al jonge visdieven rond. ‘Mooi was het om te zien dat bijna alle nesten net iets hoger lagen door de verwerking van kleine kiezels als nestbekleding’, vertelt Jan. ‘Naast de visdieven broeden er ook twee paartjes scholeksters en een paar kleine plevieren op het dak.’

Visdiefkuiken op dak (foto: Jan Schoppers)

Dakbroedende visdieven
In Nederland broedt een klein deel van alle visdieven op bedrijfspanden. De dakkolonies liggen vooral wat verder in het binnenland, waar natuurlijke broedplaatsen soms ver te zoeken zijn. Langs de kust zal je bijvoorbeeld geen dakkolonies vinden. In 2009, het Jaar van de Visdief, becijferde Sovon dat 9 procent van de getelde visdiefkolonies op daken ligt en in de afgelopen paar jaar is dit getal waarschijnlijk niet veel veranderd. Daken met een laagje grind zijn geliefd, omdat de eieren daar niet opvallen. Een bijkomend voordeel is dat de nesten minder makkelijk worden bereikt door een predator. Nadeeltje: de teller komt er niet zo makkelijk bij, maar onmogelijk is het dus niet.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto’s: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland