Bloemrijk boerengrasland kan!

De Vlinderstichting
24-MRT-2014 - Graslandvlinders en weidevogels staan sterk onder druk in het Nederlandse landschap. Met de intensieve agrarische productie is dat niet verwonderlijk. Toch zijn er mogelijkheden om als agrariër met bloemrijk grasland je brood te verdienen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Graslandvlinders en weidevogels staan sterk onder druk in het Nederlandse landschap. Met de intensieve agrarische productie is dat niet verwonderlijk. Toch zijn er mogelijkheden om als agrariër met bloemrijk grasland je brood te verdienen.

Heel veel agrarisch grasland is groen: zonder kleur, zonder kruiden (foto: Kars Veling)Slechts 1% van de graslanden geldt tegenwoordig nog als bloemrijk. Hoog tijd om daar verandering in te brengen! Het Praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een betere uitwisseling van de kennis en ervaring over aanleg, beheer en waarde van kruidenrijk grasland.

Op 12 maart vond in Wageningen de slotbijeenkomst plaats van het Praktijknetwerk, georganiseerd door Plant Research International van Wageningen UR. Michiel Wallis de Vries, buitengewoon hoogleraar aan Wageningen Universiteit en medewerker van De Vlinderstichting, was dagvoorzitter. Eerst werd een overzicht gegeven van de kernpunten voor een succesvolle aanleg en beheer van kruidenrijk grasland, maar ook werd aandacht besteed aan de bedrijfseconomische kant. Boeren met kruidenrijk grasland blijkt ook financieel heel goed te kunnen lonen. De grasopbrengst en de melkproductie zijn wel een fractie minder, maar door de beter uitgebalanceerde voeding blijven de dieren wel weer gezonder, en dat merk je ook weer in de melk.

Het kan wel: bloemrijk, kruidenrijk grasland en toch als boer je boterham verdienenDe deelnemende veehouders zijn dan ook enthousiast, de bloemen, insecten en weidevogels nemen toe en de toerist of consument vindt het in principe ook prachtig. Bovendien wordt de milieudruk ook nog eens minder door de lagere bemesting. Het Nederlandse grasland zou dus een stuk bloemrijker kunnen zijn! Maar voordat dit werkelijkheid wordt, moet er nog heel wat gebeuren, zo bleek uit de discussie. Met de veranderingen in het Europese landbouwbeleid wordt de nadruk op productie alleen maar verder opgevoerd. En subsidieregelingen helpen ook niet voldoende. Het zal dus voor een belangrijk deel van de consument zelf moeten komen! Met 1 cent per liter extra op de melk zou al veel bereikt kunnen worden. Een duidelijker keurmerk voor natuurvriendelijke zuivel zal in elk geval nodig zijn. Een zuivelbedrijf als CONO is daar mee bezig. Maar alle steun voor het herstel van bloemrijke weiden is welkom! De brochure van het praktijknetwerk is binnenkort te vinden via deze link.

Zoals waarschijnlijk bekend is Vogelbescherming een campagne gestart voor 200.000 hectare bloemrijk grasland in Nederland: Red de rijke weide. U kunt die ondersteunen, in elk geval door de petitie te ondertekenen. 

Tekst: Michiel Wallis de Vries & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling