Leerlingen in de bres voor vleermuizen in Merelbeke

10-OKT-2014 - In het Rotarybos in Merelbeke hebben leerlingen van de Sint-Elooischool 20 houtbetonnen vleermuiskasten opgehangen. De leerlingen zullen mee instaan voor de monitoring ervan. De actie kadert in een studie- en educatieproject van de Vleermuizenwerkgroep van Natuur.Boven-Schelde. De Schwegler-kasten werden gefinancierd door de gemeente Merelbeke.

Bericht uitgegeven door VleermuizenWerkgroep Natuur.Boven-Schelde [land] op [publicatiedatum]

In het Rotarybos in Merelbeke hebben leerlingen van de Sint-Elooischool 20 houtbetonnen vleermuiskasten opgehangen. De leerlingen zullen mee instaan voor de monitoring ervan. De actie kadert in een studie- en educatieproject van de Vleermuizenwerkgroep van Natuur.Boven-Schelde. De Schwegler-kasten werden gefinancierd door de gemeente Merelbeke.

Het Rotarybos is een vrij jong bos dat samen met het Hollebeekpark een belangrijke groene verbinding vormt tussen het Gentbos en het kasteelpark Crombrugge. Bovendien is het een stapsteen naar de Scheldemeersen toe. Door eerder onderzoek kon al worden aangetoond dat verschillende vleermuissoorten zoals Gewone en Ruige Dwergvleermuis, Baardvleermuis en Laatvlieger veelvuldig gebruik maken van deze groene corridor. Bovendien heeft het nabijgelegen kasteelpark de ideale leeftijd voor koloniebomen. De kans is groot dat er vleermuizenkolonies in de buurt aanwezig zijn.

Leerlingen hielpen mee om de houtbetonnen vleermuiskasten op te hangen. (foto: Guy Van Aken)

 

De kasten die de leerlingen opgehangen hebben, zijn van het merk Schwegler. De keuze voor houtbeton (een mengsel van beton en houtpulp) was ingegeven door de duurzaamheid van deze basisgrondstof en door de voordelen in verband met het intern klimaat. Houtbeton slaat warmte immers beter op dan gewoon hout. Vleermuizen en vooral kolonies houden wel van warme plekjes.

Het project heeft geen direct compensatie- of mitigatiedoel en is vooral bedoeld als experiment. Er is immers nog niet zoveel geweten over hoe vleermuizen reageren op dergelijke verblijfplaatsen en met dit project wil de werkgroep ervaring opdoen. Er werden 4 verschillende types kasten gebruikt die hoofdzakelijk als zomerverblijf werden ontworpen. De werkgroep krijgt daarbij hulp van de leerlingen van het vierde jaar van de Sint-Elooischool en dat geeft het project ook een educatief aspect. Twee keer per jaar zullen de kinderen de kasten monitorenonder begeleiding van de Vleermuizenwerkgroep en de resultaten via een speciale module invoeren in Waarnemingen.be. Samen met de ophangactie kregen de leerlingen ook een presentatie over vleermuizen en vleermuiskasten. De verschillende kasten werden door de kinderen ook voorzien van een geschilderd nummer. Zo krijgt het geheel een persoonlijk tintje mee.

 

Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Merelbeke, Natuurpunt Boven-Schelde en de leerkrachten en leerlingen van het vierde leerjaar van de Sint-Elooischool. (foto: Guy Van Aken)Vleermuiskasten (we gebruiken niet graag de term ‘nestkasten’, vleermuizen bouwen immers geen nesten) kunnen voor vleermuizen een tijdelijk alternatief vormen voor bomen of (afhankelijk van het ontwerp) voor spouwmuren. Waarom vleermuiskasten ophangen in het Rotarybos? Naast het feit dat dit bos op een steenworp van de school ligt is het nog te jong om geschikte vleermuisschuilplaatsen (zoals holle bomen) te bieden maar door vleermuiskasten op te hangen wordt dit stukje natuur mogelijk wel aantrekkelijk voor vleermuizen. Naast bovengenoemde soorten komen in de omgeving ook Rosse vleermuizen en Grootoren voor. De meeste van deze soorten werden reeds eerder in vleermuiskasten gevonden zodat er wel degelijk potentieel is.

Vleermuizen maken als langlevende dieren gebruik van tradities en blijven heel trouw aan hun verblijfplaatsen. Het kan dus even duren voor ze de weg vinden naar hun nieuwe verblijfsplaats terwijl het ook niet 100% kan gegarandeerd worden of alle kasten in gebruik zullen genomen worden. Maar voor de leerlingen is dit een mooie kans om dergelijk project van nabij op te kunnen volgen en erop uit te trekken in de natuur.

Dit project past in het milieuthema rond biodiversiteit en soortenbescherming van de gemeente Merelbeke. Eerder werden in dit kader al concrete acties gedaan voor amfibieën, zwaluwen, kerkuilen, bijen en vleermuizen. Opmerkelijk: het Rotarybos werd enkele decennia geleden aangeplant door leerlingen van de Sint-Elooischool. Nu de bomen bos zijn geworden neemt een volgende generatie jongeren de fakkel over door mee te werken aan dit project.

 

Tekst: David Galens, VleermuizenWerkgroep Natuur.Boven-Schelde
Foto: Guy Van Aken