Oostvaardersplassen, GNU Free Documentation License

Uitbreiding vliegveld Lelystad onverantwoord

Vogelbescherming Nederland
29-JUL-2014 - Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland en Vogelbescherming vinden uitbreiding van het vliegveld Lelystad naar 25.000 tot 45.000 vluchten per jaar onverantwoord. De onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de risico’s van botsingen met vogels en de mogelijke bedreigingen van omliggende natuurgebieden waaronder de Oostvaardersplassen zijn beneden de maat.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland en Vogelbescherming vinden uitbreiding van het vliegveld Lelystad naar 25.000 tot 45.000 vluchten per jaar onverantwoord. De onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de risico’s van botsingen met vogels en de mogelijke bedreigingen van omliggende natuurgebieden waaronder de Oostvaardersplassen zijn beneden de maat.

De regering heeft half juni in principe besloten tot uitbreiding van de luchthaven Lelystad tot 25.000 vluchten in 2018 en een verdere doorgroei naar 45.000 vluchten daarna. Voorafgaand aan het besluit is op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een advies uitgebracht door Hans Alders. Ondanks een langdurig voorbereidend proces is de onderbouwing van het besluit op de risico’s van vogelaanvaringen beneden de maat, zo vinden Vogelbescherming en de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland.

Oostvaardersplassen (foto: Gerard M.)

Verouderd onderzoek
In een rapport dat is verschenen over mogelijke vogelaanvaringen worden de risico’s klein geacht, ondanks de enorme vogelrijkdom van Flevolandse natuurgebieden. Het betreffende rapport is echter gebaseerd op verouderde onderzoeken die niet voor dit doel zijn verricht en een enkele incidentele waarneming. Zo wordt er gewerkt met tellingen uit de periode 1985-1994; het aantal ganzen bijvoorbeeld is in de tussentijd verdubbeld. De beide natuurorganisaties zijn van mening dat op een plek met zoveel vogels alleen gedegen veldonderzoek en radaronderzoek over alle seizoenen, weertypen en uren van de dag antwoord op de vragen over mogelijke vogelaanvaringen zou kunnen geven.

Populatiebeperkende maatregelen dreigen
Gesteld wordt dat er geen gevaren voor de Oostvaardersplassen zijn omdat deze net buiten een cirkel van zes kilometer van de luchthaven ligt. Een cirkel waarin beperkingen in verband met vogelaantrekkende werkzaamheden van kracht zijn. Bij Schiphol worden echter al populatiebeperkende maatregelen tegen ganzen genomen tot wel 20 kilometer van de luchthaven. Zulke maatregelen in Natura 2000-gebieden waaronder de Oostvaardersplassen zouden ernstige schade aan de natuur van deze gebieden opleveren. Het ontwerp–luchthavenbesluit zwijgt over de ontwikkelingen rond Schiphol en wat deze voor Lelystad zouden betekenen.

De natuurorganisaties dienen deze week zienswijzen in waarin zij hun bezwaren tegen het luchthavenbesluit duidelijk maken.

Tekst: Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Foto: Gerard M.