Baaigemkouter trektellen

Recordaantal trekvogels in Belgisch luchtruim

6-OKT-2014 - Op zaterdag 4 oktober werd in ons land een recordaantal van 280.221 overtrekkende vogels geteld, verdeeld over 143 verschillende soorten. Nooit eerder werd zoveel vogels geteld tijdens EuroBirdwatch, een Europees initiatief dat in België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. Opvallend was het grote aantal overtrekkende lijsters.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Educatie [land] op [publicatiedatum]

Op zaterdag 4 oktober werd in ons land een recordaantal van 280.221 overtrekkende vogels geteld, verdeeld over 143 verschillende soorten. Nooit eerder werd zoveel vogels geteld tijdens EuroBirdwatch, een Europees initiatief dat in België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. Opvallend was het grote aantal overtrekkende lijsters.

Zaterdag 4 oktober was een hoogdag voor vogelkijkers. Overal in Europa stonden groepjes vogelkijkers op uitgekiende observatiepunten klaar om de overtrekkende vogels te tellen tijdens EuroBirdwatch. In totaal deden 40 landen mee aan de actie. Samen was dit alles goed voor 2,5 miljoen vogels, ruim 23.000 tellers en bijna 900 evenementen. De meest getelde vogels doorheen Europa waren de Spreeuw, Meerkoet en Wilde eend. Met deze actie wil BirdLife de aandacht wekken voor vogels, hun trek en hun bescherming.

Veel volk aan de telpost Baaigemkouter voor deze voortreffelijke teldag. (foto: Philippe Verbelen)

Ook in België werd er massaal gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen. In totaal werden 64 telposten bemand, 51 Vlaamse en 13 Waalse. De voorgaande jaren leek deze teldag bijna aan patent te hebben op ongunstig weer, dit keer lagen de kaarten anders. Heel wat vogels profiteerden van de fraaie nazomer om een stuk van hun vaak verre reis af te leggen. Dit leverde een fabelachtig totaal op van 280.221 vogels, verdeeld over 143 soorten. Hiermee komt België na Nederland op de tweede plaats wat het totaal aantal getelde vogels betreft. Het was daarmee meteen de beste EuroBirdwatch-telling ooit voor ons land. De voorgaande jaren lagen de totalen tussen 23.000 en 92.000.

Zoals wel vaker kwam de Vink met 101.000 exemplaren op de eerste plaats, maar het waren vooral de lijsters die in opvallende hoge aantallen opgemerkt werden. Op de tweede plaats prijkt de Zanglijster met maar liefst 43.300 exemplaren. Ook van andere lijsterachtigen zijn heel wat telpostrecords gesneuveld. Verrassend waren de fraaie aantallen Grote lijster, tot zelfs meer dan 200 op Lommel Maatheide; deze soort doet het in onze contreien namelijk behoorlijk slecht. Zelfs de enigmatische Beflijster werkte zich met 75 exemplaren in de kijker. Op de derde plaats bevindt zich de Spreeuw met 34.100 exemplaren.

Van deze Zanglijster werden maar liefst 43.300 overtrekkende exemplaren gezien. (foto: Hugo Willockx)Wat het totaal aantal getelde vogels betreft spanden Opstalvallei Antwerpen en Maatheide Lommel de kroon met respectievelijk 26.560 en 22.668 exemplaren. Er waren nog heel wat uitschieters. Vanaf de mijnterril in Heusden-Zolder kon men mooi een groep van 31 Grote zilverreigers op hun trektocht zien en op de Kruiskouter in Relegem kwam men aan een totaal van 47 exemplaren van deze reiger in opmars. De eerste Kraanvogels (25) passeerden bij Tongeren. Zoals voorspeld waren er ook heel wat roofvogels te bewonderen. Opmerkelijk veel Torenvalken, Smellekens en Slechtvalken maar ook Rode wouwen, met zelfs 4 exemplaren over Rupelmonde. En dan waren er ook nog 2 Zwarte ooievaars over de Vinkemolen in Zwalm.

Op de telpost in natuurgebied Averbode Bos en Heide werden zeven Beflijsters gespot. (foto: Koen Leysen)

Er werden dit weekend ook heuse zeldzaamheden gesignaleerd: Steppekiekendief langs de Fonteintjes, Roodpootvalk over de Maten, 7 Roodkeelpiepers en 4 Grote piepers.

Nieuw dit jaar was dat de Vlaamse telposten onderling in nauw contact stonden via een door Natuurpunt opgestarte Whatsapp-groep. Zo konden ze perfect de trek elders mee opvolgen. De organisatie van dit evenement lag dit jaar in handen van natur & ëmwelt, de Luxemburgse BirdLifepartner. In België is de coördinatie van de tellingen in de betrouwbare handen van Natuurpunt en Natagora.

Meer over de Belgische tellingen lees je op www.trektellen.org. Over de Europese resultaten lees je hier meer: www.eurobirdwatch.eu.

Tekst: Koen Leysen, coördinator trektellingen Natuurpunt
Foto's: Koen Leysen, Philippe Verbelen, Hugo Willockx