Merel eet meidoornbessen

Tel de lijsters en bessen in je tuin

Jaarrond Tuintelling, Sovon Vogelonderzoek Nederland
11-NOV-2021 - Jaarrond Tuintelling organiseert naast de week- en tijdstiptellingen regelmatig evenementtellingen, zoals de tuinvlinder-, egel- en spinnentellingen. Dit najaar is voor de tweede maal de lijsters- en bessentelling. Je kunt nog meedoen tot en met 15 november.

In het najaar overspoelen (door)trekkende lijsters, zoals merel, koperwiek, zanglijster en kramsvogel, ons land. Met de lijsters- en bessentelling willen we een beter beeld krijgen van de besdragende planten in onze tuinen en de lijsters die daarop foerageren. In de trekperiode van 15 oktober tot 15 november kan iedereen in een tijdstiptelling het aantal lijsters en de besdragende planten doorgeven. Bij de vogelsoorten kun je gedrag invoeren, zoals ‘etend van bessen’ of ‘aanwezig, dus niet etend van bessen’, en in het opmerkingenveld welke bes of ander voedsel of gedrag je waarneemt. Naast de lijsters kunnen extra vogelsoorten en besdragers worden toegevoegd.

Meedoen met Jaarrond Tuintelling kan via tuintelling.nl.

Merel eet meidoornbessen

Resultaten

De eerste indrukken van de tellingen tot nu toe zijn wisselend. Merels worden vaak gemeld, maar diverse tuintellers melden nog steeds lage aantallen. Begin oktober was er een flinke trek van koperwieken, maar vele lijken al weer te zijn doorgevlogen. Recent lijkt er toch weer een toename te zijn van het aantal waarnemingen. Zanglijster en kramsvogel zijn dit jaar iets later, maar de meldingen van de laatste soort nemen recent toe. Een enkele waarnemer had zelfs een beflijster of een grote lijster in de tuin, snoepend van de bessen.

Andere soorten die ook verzot zijn op bessen zijn houtduif, spreeuw en zwartkop, zo blijkt uit de voorlopige resultaten. De resultaten van de telling van vorig jaar zijn hier terug te lezen. Daaruit bleek dat er veel soorten besdragers in de tuinen aanwezig zijn en dat elke lijstersoort een andere besvoorkeur heeft.

Jaar van de Merel 2022

De lijsters- en bessentelling is een opmaat voor het komende jaar, waarbij de merel centraal staat. In de verschillende telprojecten van Sovon zal de soort extra aandacht krijgen. Daarnaast is er het gehele jaar een merel- en bessentelling, waarbij iedereen wekelijks de merels in de tuin kan tellen, inclusief de bessen - of ander voedsel - waar ze van eten. Meer informatie over het Jaar van de Merel is hier te vinden.

Tekst: Jaarrond Tuintelling & Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Koos Dansen