Haringhaai

Haringhaai krijgt steun van viskleinhandelaars

16-DEC-2014 - De Nationale Beroepsfederatie van de Viskleinhandelaars roept in het vakblad voor de vissector haar leden op om de bedreigde Haringhaai niet te verkopen, ook niet wanneer groothandels die zouden aanbieden. Natuurpunt had daarop aangedrongen toen twee maanden geleden bleek dat de strikt beschermde haai nog steeds werd verhandeld in Vlaanderen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

De Nationale Beroepsfederatie van de Viskleinhandelaars roept in het vakblad voor de vissector haar leden op om de bedreigde Haringhaai niet te verkopen, ook niet wanneer groothandels die zouden aanbieden. Natuurpunt had daarop aangedrongen toen twee maanden geleden bleek dat de strikt beschermde haai nog steeds werd verhandeld in Vlaanderen.

Heel wat commotie in oktober toen bleek dat de haringhaai, die sinds 2010 strikt beschermd is, werd verkocht in de Vlaamse vishandels. Er doken drie exemplaren op: in Antwerpen, Zottegem en Rekem. Toen enkele vrijwilligers van Natuurpunt de betrokken handelaars vertelden dat de Haringhaai een beschermde diersoort is, bleken ze niet op de hoogte. Daarom trok Natuurpunt naar de federale overheidsdiensten, in de hoop dat zij via de Beroepsfederatie van de Viskleinhandelaars alle betrokkenen spoedig zouden kunnen sensibiliseren. En met succes: de vakvereniging liet intussen weten dat ook zij begaan zijn met het lot van de haringhaai en daarom haar leden oproept om de haai niet te verkopen. Op die manier treedt de Beroepsfederatie van de Viskleinhandelaars in de voetsporen van Horeca Vlaanderen, dat eerder alle restaurants opriep om geen Haringhaai meer te serveren.

Foto: Andy Murch

Via een oproep in sectorvakblad “Visaktua” roept de nationale secretaris van de vereniging Willy De Jaegher alle viskleinhandelaars op om het CITES-verdrag na te leven en de Haringhaai “zeker niet te verkopen”. “Ook wanneer visgroothandelaars de haaiensoort aanbieden vragen we met aandrang om niet op dit aanbod in te gaan en ook hen te wijzen op het CITES-verdrag waarin de haringhaai opgenomen is met de op één na hoogste beschermingsstatus”, vervolgt hij. Met dat laatste blijft de oproep niet enkel beperkt tot enkel de leden van de Beroepsfederatie van de Viskleinhandelaars, maar worden ook de niet-leden op de hoogte gebracht van de kwetsbaarheid van de soort.

Foto: Eindredactie Belgie

De Haringhaai kan wel vijftig jaar oud en maximaal 3,5 meter lang worden. Een volwassen exemplaar kan tot 200 kg zwaar worden. Opvallend zijn de zwarte ogen en de spitse snuit. De rugzijde van de haai is donkergrijs, de buikzijde wit. Wat de haaiensoort zo kwetsbaar maakt, is zijn trage voortplantingswijze. Haringhaaien worden pas na 20 jaar geslachtsrijp en brengen weinig nakomelingen voort. De minimale populatieverdubbelingsdichtheid bedraagt ruim 14 jaar. Daardoor is het herstelvermogen na overbevissing zeer laag. Tot voor kort werd de haai nog intensief bevist in heel Europa, met als gevolg dat de populatie compleet instortte. Het voortbestaan van de Haringhaai hangt dan ook aan een zijden draadje.

Tekst: Ben Dewitte, Natuurpunt & Frederik Mollen, Natuurpunt Beleid
Foto: Andy Murch