Concurrentie rund en paard neemt weer toe

FREE Nature
10-NOV-2014 - Na vele warme maanden, zakte de temperatuur afgelopen week ineens flink. Nog even en het gras stopt het groeien. Onder de grote grazers is het rund de eerste die dit merkt. Omdat hij langer gras nodig heeft dan andere grazers moet hij eerder overstappen op andere voedselbronnen.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Na vele warme maanden, zakte de temperatuur afgelopen week ineens flink. Nog even en het gras stopt het groeien. Onder de grote grazers is het rund de eerste die dit merkt. Omdat hij langer gras nodig heeft dan andere grazers moet hij eerder overstappen op andere voedselbronnen.

Verschillende soorten grote grazers hebben een verschillende manier van voedselopname. Zo grazen runderen met hun tong, die ze om het lange gras heen slaan en dit vervolgens naar binnen trekken. Een paard daarentegen knabbelt met zijn tanden, maar ook een hert kan met zijn lippen en tanden goed knabbelen. Voor het rund geldt dat voor gras een lengte van minimaal 8 centimeter nodig is om goed te kunnen grazen, paarden kunnen gras tot 2 centimeter kort afknabbelen terwijl bijvoorbeeld de gans het gras nog korter kan maken.

Runderen trekken met hun tong hun voedsel naar binnen (foto: Roeland Vermeulen)

In tijden van overvloed concentreren de grazers zich op het meest voedzame, eiwitrijke gewas; het gras. Als de bodemtemperatuur zakt tot onder de 4 graden dan stopt het gras met groeien, de grazers eten echter rustig door. Totdat het gras dermate kort is dat ze er niet goed meer bij kunnen en ze gedwongen worden over te stappen op andere voedselbronnen. Voor wild levende runderen zijn dit onder andere takken, twijgen en overstaande kruiden. Paarden eten dan graag van boombast, wortels die ze uitgraven met hun hoeven, overstaande vergeelde grassen en zelfs afgevallen boombladeren.

Koniks kunnen langer van korter gras grazen dan runderen (foto: Roeland Vermeulen)

In het voorjaar zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. Paarden profiteren eerder van de opnieuw op gang gekomen grasgroei dan runderen. Ganzen zijn beide nog een stap voor. Zo duurt de winter voor het rund net iets langer dan voor andere grazers.

Tekst en foto's: Roeland Vermeulen, FREE Nature