Lepista subconnexa

Een nieuwe soort Schijnridderzwam ontdekt bij het Kennemerstrand

Nederlandse Mycologische Vereniging
29-NOV-2012 - Opnieuw is er een nieuwe paddenstoel voor Nederland in het kustgebied gevonden: de Schijnridderzwam Lepista subconnexa. Hoewel deze paddenstoel in het buitenland regelmatig in bossen gevonden wordt, groeide hij hier in een boomloze omgeving.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Opnieuw is er een nieuwe paddenstoel voor Nederland in het kustgebied gevonden: de Schijnridderzwam Lepista subconnexa. Hoewel deze paddenstoel in het buitenland regelmatig in bossen gevonden wordt, groeide hij hier in een boomloze omgeving.

Lepista subconnexa (foto: Marianne Duyvenstein)Paddenstoelenstudiegroep ”De Noordkop” deed tijdens een excursie een bijzondere ontdekking. De groep ging naar het zuidelijk deel van het Kennemerstrand, “La Maranda” genaamd. Hier zijn de duinen nog enigszins dynamisch vanwege de aanwezigheid van een kleine slenk, waarin het zeewater nog redelijk vaak naar binnen kan stromen.

Drie leden bleken na de excursie onafhankelijk van elkaar exemplaren van een voor hen onbekende paddenstoel mee naar huis genomen te hebben om deze daar te determineren. De determinatie leverde veel problemen op, maar gelukkig had een van de deelnemers ook foto’s gemaakt. Na diverse contacten onderling kwamen ze tot de conclusie dat het hier om een Schijnridderzwam ging die nog nooit eerder in Nederland was waargenomen: Lepista subconnexa.

Lepista subconnexa (foto: Marianne Duyvenstein)

Omdat de paddenstoelen onafhankelijk van elkaar verzameld waren, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat er in het gebied “La Maranda” meer exemplaren moeten hebben gestaan. Er is hier dus geen sprake van een toevallige vondst. Volgens de sleutel in de Funga Nordica komt Lepista subconnexa in dennen- en berkenbossen voor, maar ook op boomloze locaties en vaak in een kalkrijke omgeving. De kalkrijke duinen van “La Maranda” voldoen volledig aan de omschrijving in de Funga Nordica. De Latijnse soortnaam “subconnexa” verwijst naar de eigenaardige manier waarop de stelen ondergronds met elkaar zijn verbonden.

Een nieuwe paddenstoel in een nieuw gebied, want dat is het Kennemerstrand, dat kan geen toeval zijn!

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s: Marianne Duyvestein