Honingorchis

Honingorchis na 15 jaar terug aan de Hollandse kust

Werkgroep Europese Orchideeën
8-SEP-2014 - Na 15 jaar afwezigheid is deze zomer de Honingorchis terug in de Noord-Hollandse vastelandsduinen. De vondst werd gedaan op het Kennemerstrand, een jonge duinvallei in Zuid-Kennemerland. De afgelopen jaren was deze soort maar van één locatie in Nederland bekend. De Honingorchis blijft dus, met maar twee groeiplaatsen in Nederland, een zeer zeldzame soort.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën [land] op [publicatiedatum]

Na 15 jaar afwezigheid is deze zomer de Honingorchis terug in de Noord-Hollandse vastelandsduinen. De vondst werd gedaan op het Kennemerstrand, een jonge duinvallei in Zuid-Kennemerland. De afgelopen jaren was deze soort alleen bekend van Lauwersoog. De Honingorchis blijft dus, met maar twee groeiplaatsen in Nederland, een zeer zeldzame soort.

Honingorchis (foto: Jos Lammers)De Honingorchis (Herminium monorchis) werd in de duinen van Zuid-Kennemerland voor de laatste keer in 1999 gevonden. Ook in het Noordhollands Duinreservaat verdween de soort rond die tijd. Ze werd daarna ondanks herhaalde zoektochten niet meer in de duinen aangetroffen, ook niet tijdens een speciale excursie door de Werkgroep Europese Orchideeën in de zomer vorig jaar op Schiermonnikoog. Sterker nog, de Honingorchis werd de laatste jaren in Nederland alleen nog gevonden bij Lauwersoog. Dat betekende dat de Honingorchis een uiterst kwetsbare soort was geworden omdat ze nog maar op één plek in Nederland voor zou komen.

Tijdens het plantenonderzoek op het Kennemerstrand waren we dan ook buitengewoon verrast toen we daar de Honingorchis aantroffen. Na een afwezigheid van 15 jaar is deze ernstig bedreigde plantensoort terug aan de Hollandse kust!

De eerste vondsten werden eind juni gedaan en na een uitgebreidere zoektocht liep het totaal in de loop van juli op tot 21 bloeiende planten. Bovendien werden tijdens een nauwkeurige inspectie in de buurt van bloeiende planten nog eens 13 rozetjes gevonden. Gezien de wijde verspreiding over het gebied denken we dat de soort zich al enkele jaren geleden heeft gevestigd maar onopgemerkt is gebleven. De kleine rozetten en bloemstengels zijn, als je er niet op bedacht bent, erg lastig te vinden in de vegetatie.

Honingorchis (foto: Jos Lammers)

De Vrienden van het Kennemerstrand verdienen een compliment voor het consequente en zorgvuldige beheer van maaien en het scheppen van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de "Duinvallei vol verrassingen".

Tekst: Jos Lammers en Joop Mourik, Werkgroep Europese Orchideeën
Foto's: Jos Lammers