Argusvlinder lijkt verdwenen uit oosten van Nederland

De Vlinderstichting
19-MEI-2014 - Het weer zat bijzonder mee bij de argusvlindertelling die op 17 en 18 mei is gehouden. Er zijn veel argusvlinders gezien, maar helaas bijna alleen in het westen van het land. De soort lijkt vrijwel verdwenen uit het oostelijke deel van Nederland.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het weer zat bijzonder mee bij de argusvlindertelling die op 17 en 18 mei is gehouden. Er zijn veel argusvlinders gezien, maar helaas bijna alleen in het westen van het land. De soort lijkt vrijwel verdwenen uit het oostelijke deel van Nederland.

Mannetje, herkenbaar aan de dikke donkere geurstreep op de vleugels (foto: Kars Veling)Nog lang niet alle gegevens zijn binnen, maar de eerste voorlopige conclusies kunnen al wel worden getrokken. Meer dan 400 kilometerhokken zijn de afgelopen twee dagen onderzocht op de aanwezigheid van argusvlinder. In 70 van die hokken kwam de soort niet meer voor. In de andere kilometers werden 1 of meer argusvlinders geteld. Als we de voorlopige verspreiding bekijken blijkt dat het toch vrijwel alleen om kilometerhokken in het westen van Nederland gaat. In het oostelijke deel van ons land, op de hogere zandgronden, is hij vrijwel weg.

In de hokken in het westen ging het vaak maar om enkele exemplaren per vierkante kilometer. Slechts in een hok of 20 ging het om grotere aantallen en het maximum dat in 1 kilometerhok is gezien was 56! In 16 hokken zijn meer dan 10 exemplaren gezien. KNNV Hoorn meldde bijvoorbeeld een kilometerhok waarin 27 argusvlinders werden gevonden. Ook in het rivierengebied is de argusvlinder nog geen zeldzaamheid. Vooral op en in de directe omgeving van de rivierdijken worden veel argusvlinders geteld. Als alle gegevens binnen zijn zal er een volledig overzicht van de telling worden gegeven.

Tekst: Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Kars Veling