Wisenten in Kraansvlak

Bijzondere reïntroductie in Roemenië is les voor Vlaanderen

28-MEI-2014 - In Roemenië zijn 17 Wisenten of Europese bizons uitgezet. Het gaat om de grootste reïntroductie van de soort in Europa ooit. Eeuwen geleden graasden de kuddes van de mythische bizon ook in onze contreien, maar de voortdurende versnippering van de natuur en de aanhoudende jacht hebben ertoe geleid dat de soort compleet uitstierf. Reïntroductie van een diersoort is een allerlaatste redmiddel. Om de populaties van wilde dieren als Dassen, Wolven, Otters en Lynxen in Europa te beschermen voor het te laat is, is een robuust netwerk van natuur noodzakelijk. Ook Vlaanderen staat wat dat betreft voor grote uitdagingen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

In Roemenië zijn 17 Wisenten of Europese bizons uitgezet. Het gaat om de grootste reïntroductie van de soort in Europa ooit. Eeuwen geleden graasden de kuddes van de mythische bizon ook in onze contreien, maar de voortdurende versnippering van de natuur en de aanhoudende jacht hebben ertoe geleid dat de soort compleet uitstierf. Reïntroductie van een diersoort is een allerlaatste redmiddel. Om de populaties van wilde dieren als Dassen, Wolven, Otters en Lynxen in Europa te beschermen voor het te laat is, is een robuust netwerk van natuur noodzakelijk. Ook Vlaanderen staat wat dat betreft voor grote uitdagingen.

De 17 Wisenten zijn uitgezet in de Karpaten omdat het altijd al een van de kerngebieden voor de soort was. De beboste bergketen is veelbelovend voor het overleven van de soort, omdat er veel geschikte gebieden zijn die relatief goed met elkaar verbonden zijn. In Vlaanderen zou er niet meteen plaats zijn voor een kudde Wisenten, maar toch kan de situatie van de Roemeense Wisent ook Vlaamse natuurbeschermers en beleidsmakers iets leren. Wilde dieren hebben robuuste, wilde natuur nodig. (foto: Rudd Maaskant, PWN)

De bedreigingen die er toe geleid hebben dat de Wisent aan het begin van de 20ste eeuw uitstierf in Oost-Europa, verschillen nauwelijks van de bedreigingen die de Otter, de Wolf en de Das in recenter tijden bij ons ondervonden hebben. Wilde dieren hebben grote, wilde natuur nodig. Eens ze oud genoeg zijn moeten jonge dieren een nieuw, eigen leefgebied kunnen bereiken waarin voldoende voedsel te vinden is. Een drukke autoweg tussen twee stukken natuur is daarbij een onoverkomelijke hindernis. Elk jaar sterven in onze contreien bedreigde dieren onder de wielen. Dit jaar alleen al lieten minimum 378 Dassen het leven op het Belgische wegennet.

De grootste uitdaging voor een soort als deze Boommarter is het drukke wegennet. (foto: Karen Vanbelle)

Naast het uitbreiden van bestaande natuur is ook het aanmaken van natuurlijke verbindingen tussen de verschillende gebieden van cruciaal belang. In Vlaanderen gebeurt dat hier en daar al: in Bierbeek verbindt een ecoduct twee delen van het Meerdaalwoud, in en rond Halle loopt er een bosverbindingsplan dat de naam Plan Boommarter draagt. Ook natuurlijk ingerichte waterlopen kunnen dienen als stapstenen tussen de verschillende natuurgebieden. Maar met 8027 doorgegeven verkeersslachtoffers in 2014 alleen al mag duidelijk zijn dat er nog werk aan de winkel is. Meer informatie over de slachtoffers in ons land vind je hier.

Zo'n netwerk levert robuuste natuur op en kan ervoor zorgen dat we het allerlaatste redmiddel van de reïntroductie kunnen vermijden. En het versnipperde Vlaanderen mag dan wel te klein zijn voor de Europese bizon: met behulp van een robuust natuurnetwerk kunnen we misschien ooit de Otter, Wolf en Lynx weer verwelkomen.

Tekst: Diemer Vercayie & Hendrik Moeremans, Natuurpunt
Foto: Rudd Maaskant, PWN & Karen Vanbelle