Zoutwinning Werelderfgoed Waddenzee vol risico’s en onnodig

Vogelbescherming Nederland
23-SEP-2014 - De maatschappelijke onrust over zoutwinning onder de Waddenzee groeit. Nadat staatssecretaris Dijksma begin september een vergunning heeft verleend voor zoutwinning, groeit de weerstand. Door zoutwinning ontstaat bodemdaling in de Waddenzee, waardoor zandbanken ‘verdrinken’ en duizenden wadvogels in de problemen komen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De maatschappelijke onrust over zoutwinning onder de Waddenzee groeit. Nadat staatssecretaris Dijksma begin september een vergunning heeft verleend voor zoutwinning, groeit de weerstand. Door zoutwinning ontstaat bodemdaling in de Waddenzee, waardoor zandbanken ‘verdrinken’ en duizenden wadvogels in de problemen komen.

Kamervragen over vergunning
Door de bodemdaling als gevolg van zoutwinning gaat de voor vogels onmisbare Ballastplaat verloren. Ook is er risico van afkalving van de kust van de Waddeneilanden. Vissers vrezen de extra zandsuppleties die nodig zijn. Kamerleden hebben afgelopen week vragen gesteld aan de staatssecretaris over de vergunningverlening.

Kanoet (foto: Martin Hierck)

Voedsel verdwijnt door daling bodem
Door de bodemdaling verdwijnt een gebied van zo’n 500 voetbalvelden groot onder water. Hierdoor komen wadvogels in de problemen: met een snavel van een paar centimeter kan een soort als de kanoetstrandloper niet meer bij zijn belangrijkste schelpdierprooi, het nonnetje. Naar schatting zal een kwart van de populatie kanoeten verdwijnen. Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van de Waddenzee als tankstation onderweg naar hun overwinteringsgebied. Als ze niet voldoende kunnen eten en opvetten, overleven ze hun loodzware trektocht niet.

Voldoende alternatieven
Zout is absoluut niet zeldzaam. Onder een groot deel van Europa zit een zoutlaag. Bovendien wordt minder dan honderd kilometer verderop de komende dertig jaar pekel, afkomstig uit 33 zoutkoepels, in de Waddenzee geloosd. Het zout wordt daar gezien als een afvalproduct dat onder meer vrij komt bij het uitspoelen van gaten voor olie- en gasopslag langs de Eems. Deze pekel is geschikt voor het produceren van hoogwaardig zout. Vanwege de hogere kosten wees zoutwinbedrijf K+S deze mogelijkheid echter af.

Geef Waddenzee terug aan de natuur!
Het zoutwinningsbedrijf K+S bestaat in oktober 125 jaar. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming weten wel een mooi cadeau om dat te vieren: geef het Werelderfgoed Waddenzee terug aan de natuur. Doe mee met de actie en stuur een online kaartje via www.foutzout.nl.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck