Het is echt herfst, want de herfstuilen zijn er

De Vlinderstichting
9-OKT-2014 - Het dagvlinderseizoen is wel zo’n beetje afgelopen op wat nabranders na, maar er zijn nog heel wat nachtvlinders die nu pas verschijnen en de komende tijd hun piek bereiken. Herfstuilen en gouduilen zijn daar voorbeelden van.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het dagvlinderseizoen is wel zo’n beetje afgelopen op wat nabranders na, maar er zijn nog heel wat nachtvlinders die nu pas verschijnen en de komende tijd hun piek bereiken. Herfstuilen en gouduilen zijn daar voorbeelden van.

Eén van de manieren om nachtvlinders te zien te krijgen is ’s nachts zoeken op bloeiende planten zoals klimop, hier een bruine herfstuil (foto: Kars Veling)Deze uilen zijn overdag verborgen en worden pas als het donker wordt actief. Je moet dan ook moeite doen ze te zien te krijgen. Zo kun je met de zaklamp de bloeiende planten in je tuin afzoeken, maar je kunt ze ook lokken door te stropen. Ook komen de meeste soorten af op licht. Deze kun je dus te zien krijgen door een felle lamp te gebruiken met een wit laken erachter.

Afgelopen vijf dagen zijn er vier soorten herfstuilen gemeld op Waarneming en Telmee. De bruine herfstuil is een van de meest voorkomende. Deze kan in het hele land worden gezien, ook in uw eigen tuin. Als er maar wat struiken of bomen aanwezig zijn is het leefgebied al geschikt. Andere herfstuilen die nu vliegen zijn geelbruine, roodachtige en variabele herfstuil. Kijk op Vlindernet voor de verschillen en de verspreidingskaartjes.

De meeste herfstuilen komen ook af op stroop, hier een populierengouduil (foto: Kars Veling)

Door een felle lamp aangelokt zit deze iepengouduil op het erachter gespannen laken (foto: Kars Veling)Een andere groep die nu aanwezig is, zijn de gouduilen. De afgelopen dagen zijn er vijf soorten gemeld: safraangouduil, wilgengouduil en gewone gouduil, maar ook de wat zeldzamere populierengouduil en iepengouduil. Die laatste soort komt verspreid over het land lokaal voor in loofbossen, struwelen, parken en tuinen. De vlinder vliegt dit jaar vanaf midden september en kan nog tot in november worden gezien. Hij komt af op licht, maar ook op smeer en op bloedende bomen, bloeiende planten en rottend fruit is de soort aan te treffen. De eitjes worden dicht bij de knoppen op een tak van een iep afgezet. Daar overwintert het ei. De rups foerageert in de voorzomer eerst in een bloemknop van de waardplant, daarna stapt hij over op allerlei kruidachtige planten onder de boom. Gouduilen zijn tot eind oktober nog te zien.

Bericht mede in het kader van 'Tuin als thuis', onderdeel van het programma Groen en Doen van het ministerie van EZ.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting