Konikpaarden in sneeuw Creative Commons vierkant

Meer grote grazers in de Oostvaardersplassen door zachte winter

9-JAN-2015 - Eind oktober 2014 heeft Staatsbosbeheer door middel van drie directe tellingen vanuit een helikopter de aantallen edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen geteld. De tellingen werden gevalideerd aan de hand van foto’s die tijdens de helikoptervlucht van grote groepen werden gemaakt. Er zijn tussen de 3150 en 3200 edelherten, 1350 en 1400 konikpaarden en 235 en 255 Heckrunderen geteld. Deze aantallen liggen voor alle soorten hoger dan in 2013. Voor het eerst in jaren is er een stijging te zien, dit komt door de zachte winter van 2013-2014.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Eind oktober 2014 heeft Staatsbosbeheer door middel van drie directe tellingen vanuit een helikopter de aantallen edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen geteld. De tellingen werden gevalideerd aan de hand van foto’s die tijdens de helikoptervlucht van grote groepen werden gemaakt. Er zijn tussen de 3150 en 3200 edelherten, 1350 en 1400 konikpaarden en 235 en 255 Heckrunderen geteld. Deze aantallen liggen voor alle soorten hoger dan in 2013. Voor het eerst in jaren is er een stijging te zien, dit komt door de zachte winter van 2013-2014.

Stijging aantal dieren
Eind 2013 werden er tussen de 1950 en 2300 edelherten, 825 en 975 konikpaarden en 180 en 195 Heckrunderen geteld. Dat waren beduidend minder dieren dan bij deze telling in het najaar van 2014. De zachte winter van 2013-2014 heeft er voor gezorgd dat er in tegenstelling tot de twee winters daarvoor, weinig dieren zijn gestorven.

Konikpaarden (foto: Kersti Nebelsiek)

Beheer
In de Oostvaardersplassen wordt gewerkt met het ‘vroeg reactief beheer'. Het individuele welzijn van het dier is daarbij uitgangspunt. Het beheer houdt in, dat als boswachters inschatten dat een dier de winter niet zal overleven, het dier tijdig door boswachters wordt afgeschoten om mogelijk lijden in de toekomst te voorkomen. Dat gebeurt volgens een nauwkeurig uitgewerkt protocol waarbij wordt gekeken naar de conditie en het gedrag van het dier, de weers- en terreinomstandigheden.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Kersti Nebelsiek, Creative Commons