Heckrunderen

Resultaten helikoptertelling grazers Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
18-JAN-2016 - Staatsbosbeheer telde in oktober 2015 de grote grazers in de Oostvaardersplassen. In totaal werden er zo'n 225 heckrunderen, 1075 konikpaarden en 3050 edelherten geteld. Met deze tellingen wil Staatsbosbeheer in de gaten houden hoeveel grote grazers er in het gebied rondlopen.

Staatsbosbeheer telde op 26 en 27 oktober 2015 voor het vijfde opeenvolgende jaar met een helikopter de grazers in de Oostvaardersplassen. In een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) is het niet mogelijk om elk dier nauwkeurig te tellen. Daarom zijn de aantallen afgerond. De aantallen zijn afgerond (Heckrund op vijftallen, konikpaarden op 25 en edelhert op 50). De resultaten zijn inclusief de tellingen die in het Oostvaardersbos en Kotterbos zijn uitgevoerd.

Resultaten

In totaal zijn er drie vluchten gemaakt, die als uitkomst de volgende gemiddelde cijfers gaven:
Heckrunderen: 225 dieren
Konikpaarden: 1075 dieren
Edelherten: 3050 dieren

Tijdens de tellingen van november 2014 waren dit:
Heckrunderen: 250 dieren
Konikpaarden: 1350
Edelherten: 3150 dieren

Meer inzicht

De afgelopen vijf jaar zijn deze tellingen op advies van internationale commissies van deskundigen (ICMO 1 + 2) uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de Oostvaardersplassen. De tellingen zijn eind oktober uitgevoerd omdat in deze periode de bronst voor de edelherten is afgelopen en het geen broedseizoen is voor de vogels. De helikoptertelling is een belangrijk onderdeel van de verschillende tellingen die gedurende het jaar gehouden worden.

Naast tellingen met een helikopter zijn er ook tellingen vanaf de grond. In de jaarrapportages worden de bevindingen nader geanalyseerd en eventuele trends onderbouwd.

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: Gerard M, CC-BY-SA 3.0-licentie (leadfoto: heckrunderen)