Jaarlijkse helikoptertelling grote grazers Oostvaardersplassen

30-OKT-2015 - Op maandag 26 en dinsdagmiddag 27 oktober 2015 telde Staatsbosbeheer voor de vijfde keer de grote zoogdieren van de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter. Staatsbosbeheer wil op deze manier zo nauwkeurig mogelijke cijfers krijgen over de aantallen edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in het uitgestrekte natuurgebied. Er zijn meerdere vluchten gedaan voor zo precies mogelijke tellingen. De methode voor het tellen van de dieren in het gebied is vijf jaar geleden voor het eerst gebruikt.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op maandag 26 en dinsdagmiddag 27 oktober 2015 telde Staatsbosbeheer voor de vijfde keer de grote zoogdieren van de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter. Staatsbosbeheer wil op deze manier zo nauwkeurig mogelijke cijfers krijgen over de aantallen edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in het uitgestrekte natuurgebied. Er zijn meerdere vluchten gedaan voor zo precies mogelijke tellingen. De methode voor het tellen van de dieren in het gebied is vijf jaar geleden voor het eerst gebruikt.

Tellingen en timing
Een internationale commissie van deskundigen heeft Staatsbosbeheer in 2010 deze telmethode geadviseerd omdat eerdere tellingen verschillende uitkomsten opleverden. In het buitenland is grote tevredenheid over het tellen met helikopters in grote natuurgebieden. De tellingen worden in deze periode van het jaar gedaan omdat de bronst voor de edelherten is afgelopen, en het momenteel geen broedseizoen is voor vogels. Het effect van de helikopter op de dieren (zoogdieren en vogels) in het gebied wordt goed in de gaten gehouden. Het welzijn van de dieren in het natuurgebied gaat voor alles.

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

Deskundig team
Er zijn diverse externe deskundigen bij de telling betrokken. Er is een luchtteam, dat de telling uit gaat voeren en een grondteam, dat de situatie op de grond nauwlettend in de gaten houdt. Doordat een helikopter langzamer kan vliegen dan een vliegtuig en bovendien kan blijven hangen boven een plek met veel dieren, verwacht Staatsbosbeheer zo precies mogelijke cijfers. Binnen enkele weken worden de gegevens verwacht.

Tekst: Staatsbosbeheer