Luchtfoto laagveenmoeras Weerribben
Foto: Debot, GFD-Licentie

De Weerribben behoudt Europees Diploma Natuurbeheer

24-MRT-2015 - Het Europees Diploma voor Natuurbeheer is wederom toegekend aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het diploma wordt toegekend door de Raad van Europa en is een erkenning voor de natuurwaarden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De feestelijke uitreiking volgt dit najaar, na formele bekrachtiging door de Raad van Ministers.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het Europees Diploma voor Natuurbeheer is wederom toegekend aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het diploma wordt toegekend door de Raad van Europa en is een erkenning voor de natuurwaarden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De feestelijke uitreiking volgt dit najaar, na formele bekrachtiging door de Raad van Ministers.

Luchtfoto laagveenmoeras Weerribben (foto: Debot)Bijzondere status
Ondanks de inspanningen van de terreinbeheerders is de toekenning niet vanzelfsprekend. In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status. De Raad is enthousiast over de ontwikkelingen in Nationaal Park Weerribben-Wieden en de bereikte kwaliteit. Wel worden enkele aanbevelingen gedaan zodat het gebied in 2020 opnieuw in aanmerking komt voor het Europees diploma. Zo moet er in elk geval een vastgesteld beheerplan Natura2000 komen. Ook is monitoring van de recreatie gewenst en moeten er afspraken over de visstand worden gemaakt.

Trots
Egbert Beens, boswachter bij Staatsbosbeheer De Weerribben: "Supergaaf dat het diploma is toegekend aan het hele Nationale Park Weerribben-Wieden, precies 20 jaar nadat voor de eerste keer het prestigieuze Europees Diploma aan de Weerribben werd toegekend. En dat op 50e verjaardag van het Europees diploma. Iets waar we als beheerders trots op zijn en ook de streek mag trots zijn. Dit resultaat kun je alleen behalen door goed te blijven samenwerken met pachters, ondernemers, gemeente, provincie en waterschap."

Europees diploma voor Natuurbeheer
Het diploma is bestemd voor beschermde natuurgebieden en wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Daarna beoordeelt de Raad van Europa of het diploma opnieuw mag worden toegekend. In de 46 lidstaten van de Raad van Europa hebben slechts 73 gebieden in 28 landen een dergelijke status. Vier gebieden in Nederland hebben een Europees diploma voor beschermde gebieden: Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Oostvaardersplassen, De Boschplaat op Terschelling en het Naardermeer.

Waterrijke oase van 10.000 hectare
De Weerribben en De Wieden in de Kop van Overijssel vormen een waterrijke oase van rust en ruimte met rietlanden, hooilanden, moerasbossen, plassen, moerassen en trilvenen. De ongerepte horizon is uitzonderlijk in Nederland. Bovendien is dit gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa: ruim 10.000 hectare. Kortom, zeker de moeite waard om zelf een keer een kijkje te nemen in de Weerribben!

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: Debot, GFD-Licentie