Eenmalig gebruik. Rode Geus met een GPS kraag

Rode Geuzen met halsbanden in de Klompenwaard

17-JAN-2015 - Sinds afgelopen donderdag lopen er Rode Geuzen met halsbanden rond in de uiterwaarden van de Klompenwaard (Gld). In deze halsbanden zit een GPS ontvanger die ruim twee jaar het gedrag van de koeien zal monitoren. Dit project is een samenwerkingsverband tussen HAS Hogeschool opleiding Toegepaste Biologie, Staatsbosbeheer en Stichting Free Nature. Gegevens verzameld met deze halsbanden geven inzicht in hoe de koeien hun gebied gebruiken: namelijk waar in het gebied èn wanneer de dieren actief zijn. Deze gegevens zijn van belang voor de beheerders van de terreinen en de kuddes.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Sinds afgelopen donderdag lopen er Rode Geuzen met halsbanden rond in de uiterwaarden van de Klompenwaard (Gld). In deze halsbanden zit een GPS ontvanger die ruim twee jaar het gedrag van de koeien zal monitoren. Dit project is een samenwerkingsverband tussen HAS Hogeschool opleiding Toegepaste Biologie, Staatsbosbeheer en Stichting Free Nature. Gegevens verzameld met deze halsbanden geven inzicht in hoe de koeien hun gebied gebruiken: namelijk waar in het gebied èn wanneer de dieren actief zijn. Deze gegevens zijn van belang voor de beheerders van de terreinen en de kuddes.

De Klompenwaard is een uiterwaardengebied van ongeveer 100 hectare gelegen in de Gelderse Poort op de splitsing van de Rijn en de Waal. In 1999 is het terrein heringericht met onder andere een hoogwaternevengeul. Sindsdien lopen er in het gebied grote grazers van FREE Nature. In de eerste jaren liepen er 17 Koniks en 25 Galloways. Vanaf 2007 is dit aantal opgevoerd naar dertig tot veertig paarden en tien tot twintig stieren. Hierdoor bleek het nog steeds niet mogelijk om de ontstane ruigtes terug te dringen, wat wenselijk was vanuit natuurdoelstellingen en waterveiligheid. Daarom is gekozen voor meer runderen en minder paarden. Bovendien zijn vanaf december 2012 Rode Geuzen ingezet voor de begrazing. Naar verwachting zijn de Rode Geuzen beter in staat de ruigte te bestrijden dan de Galloway runderen en Konikpaarden. Momenteel lopen er 25 Rode Geuzen en tien Konikpaarden rond.

Drie Rode Geuzen in de Klompenwaard (foto: Margje Voeten)

De komende jaren zullen er drie Rode Geuzen uitgerust met een zogenaamde GPS kraag in het gebied rondlopen. Door middel van deze kraag kan 24 uur per dag de locatie van de dieren worden bepaald, en de mate van hun activiteit worden geregistreerd. Deze data worden opgeslagen in een datalogger die in de kraag geïntegreerd is; deze moeten regelmatig worden uitgelezen. Met behulp van deze data kan het terreingebruik van de Rode geuzen worden onderzocht en later worden gekoppeld aan mogelijke veranderingen in de vegetatie. In 2014 is de vegetatie van de Klompenwaard in kaart gebracht; over drie tot vier jaar zal dit onderzoek worden herhaald om te zien of de vegetatie ook daadwerkelijk is veranderd en hoe de Rode geuzen hieraan bijgedragen hebben.

Rode Geus met GPS kraag (foto: Margje Voeten)

Binnen de opleiding toegepaste Biologie is veel onderzoek gedaan met begrazingsonderzoek. Eerder werden de Rode geuzen van Slot Loevestein voor drie jaar gevolgd. Daar bleek dat de dieren eigenlijk het hele gebied met enige regelmaat bezoeken met daarin duidelijk voorkeur voor graslanden in de zomers en bossen in de winter. Wandelaars en grote toeristische evenementen verstoren de dieren niet. Een ander begrazingsonderzoek, uitgevoerd in het Naardermeer, gaf aan dat de uitgezette Galloway runderen voor veel meer structuur in de vegetatie zorgen dan boerenvee. ‘Door middel van dit soort projecten leren we de studenten goed onderzoek doen en lossen we praktijkvragen op’, aldus Margje Voeten, projectleider van het begrazingsonderzoek op HAS Hogeschool.

Zie je website van Free Nature voor meer informatie. 

Tekst: Ellen Weerman en Margje VoetenHAS HogeschoolFokko ErhartFree Nature
Foto's: Margje Voeten, HAS Hogeschool