De jakhals komt eraan

Zoogdiervereniging
22-SEP-2015 - Na de opwinding rond de wolf die Nederland afgelopen voorjaar bezocht, werd er in de zomermaanden in de media aandacht besteed aan een andere wilde hondachtige: de jakhals, ook goudjakhals genoemd. Arie Trouwborst van de Universiteit Utrecht schreef over de jakhals in het zojuist uitgekomen nummer van het tijdschrift Zoogdier.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Na de opwinding rond de wolf die Nederland afgelopen voorjaar bezocht, werd er in de zomermaanden in de media (Trouw, Volkskrant, Vroege Vogels) aandacht besteed aan een andere wilde hondachtige: de jakhals, ook goudjakhals genoemd. Arie Trouwborst van de Universiteit Utrecht schreef over de jakhals in het zojuist uitgekomen nummer van het tijdschrift Zoogdier.

In het kielzog van de wolf is namelijk ook de jakhals (Canis aureus) bezig aan een opmerkelijke Europese opmars. Vanuit zijn traditionele verspreidingsgebied in het zuidoosten van Europa rukt de soort op naar het noorden en westen, en zelfs de Lage Landen komen binnen zijn vizier.

Huilende jakhals (foto: Miha Krofel)

Een nieuwe waarneming in Duitsland laat zien dat de opmars van de goudjakhals geen loos komkommertijd-onderwerp is. Op 13 augustus werd een jakhals waargenomen in de buurt van Frankfurt. Dat is nog slechts 200 kilometer van de Nederlandse grens.

Jakhals bij nacht (foto: Miha Krofel)

Nummer van Zoogdier waarin het artikel over de jakhals is opgenomen (foto: Zoogdiervereniging)

In een onlangs gepubliceerd internationaal onderzoek is de huidige verspreiding van de jakhals in Europa in kaart gebracht. Ook worden diverse vragen beantwoord die door de opmars van de jakhals worden opgeroepen. Zo bestaat er in landen waar de jakhals (zover bekend) voor het eerst opduikt nogal eens misverstand over de vraag of de soort een ongewenste exoot is, of juist welkom moet worden geheten. Het onderzoek laat zien dat de goudjakhals, als hij hier uit eigen beweging opduikt, gewoon moet worden behandeld als een inheemse soort. Hij zit wat dat betreft in dezelfde categorie als de Turkse tortel, en niet die van de muskusrat. Bovendien geniet de goudjakhals een mate van bescherming onder de Europese Habitatrichtlijn. Die juridische status reist gewoon met de jakhalzen mee, ook als ze zich in een ‘nieuw’ land vestigen.

In het herfstnummer van het tijdschrift Zoogdier, vers van de pers, gaat Arie Trouwborst, één van de onderzoekers, in op deze en andere kwesties die samenhangen met de naderende goudjakhalzen.

Lees het artikel in Zoogdier (pdf; 0,1 MB).

Tekst: Zoogdiervereniging
Foto: Miha Krofel