Kleine Plevier

Vogels profiteren in het Kempen~Broek

ARK Rewilding Nederland
17-MEI-2015 - In het Kempen~Broek ontwikkelt ARK Natuurontwikkeling nieuwe natuur. Die natuur wordt door vogels én vogelaars positief gewaardeerd. Een vernieuwd hoogtepunt is de trektelpost op de Loozerheide. De afgelopen weken werden bijzondere pioniers en zeldzame doortrekkers gezien.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In het Kempen~Broek ontwikkelt ARK Natuurontwikkeling nieuwe natuur. Die natuur wordt door vogels én vogelaars positief gewaardeerd. Een vernieuwd hoogtepunt is de trektelpost op de Loozerheide. De afgelopen weken werden bijzondere pioniers en zeldzame doortrekkers gezien.

Gebiedsontwikkeling
In het Kempen~Broek werkt ARK Natuurontwikkeling aan gebiedsontwikkeling. Hiervan profiteren landbouw, lokale bedrijven én natuur. Zo wordt op dit moment een nieuw natuurgebied ingericht waarin de win-winsituatie mooi te zien is. Grote hoeveelheden grond worden verplaatst van het nieuwe natuurgebied naar land van een agrariër in de buurt. Daarmee worden zijn natte percelen opgehoogd.

Graafwerk Kempen~Broek (foto: Denis Frissen)

Het werk wordt uitgevoerd door lokale ondernemers. Het resultaat voor de natuur is een gebied dat zich mag ontwikkelen tot natte venen afgewisseld met droge zandkoppen. De ontwikkeling in andere recent ingerichte natuurgebieden, die gedurende het hele jaar begraasd worden, laat zien wat dat op kan leveren voor de vogels.

Pioniervogels
Vorig jaar werd de Loozerheide bij Weert ingericht. Op de plek waar eerst akkers lagen, ligt nu een ven tussen begraasde graslanden en schralere heidevelden. Het ven trekt met zijn kale oevers pioniervogels zoals bergeenden en kleine plevieren aan. Deze vogels houden van het kale open landschap en gaan er vast en zeker een aantal jaren broeden. Ook bijzondere doortrekkers ontdekken het gebied, tussen de verschillende soorten steltlopers werden zelfs steltkluten gezien. Naarmate het gebied zich verder ontwikkelt zullen deze pioniers voor een groot deel weer verdwijnen.

Kleine plevieren (foto: Jeroen Helmer)

In de omringende graslanden constateren de vaste vogeltellers van de Loozerheide een toename van graslandsoorten. Het aantal broedende veldleeuweriken en graspiepers zijn in aantal toegenomen en pleisterende tapuiten werden volop gezien tijdens de trektijd.

Struweelvogels
Op de Loozerheide, maar ook in andere delen van het Kempen~Broek, zoals het Wijffelterbroek, valt op dat in de begraasde natuurgebieden een toename is van struweelvogels. Op steeds meer plekken zijn grasmussen en roodborsttapuiten te zien. Soorten die profiteren van extensieve jaarrondbegrazing waarbij niet alle planten worden opgegeten en er dus ruigtes met veel insecten overblijven.

Taurossen in het Kempen~Broek (foto: Twan Teunissen)

Zelf zien?
De waarnemingen ontvangen we van enthousiaste lokale vogelaars en van tellers op trektelpost Loozerheide. Samen met hen volgen we de ontwikkelingen in de nieuwe natuurgebieden in het Kempen~Broek. Wie zelf vogels wil kijken in het Kempen~Broek is er van harte welkom. Een groot deel van de natuurgebieden in het Kempen~Broek is vrij toegankelijk voor publiek. Helemaal mooi is het als waarnemingen dan worden doorgegeven via waarneming.nl. Meegenieten van de grote aantallen trekvogels of bijzondere waarnemingen kan ook via trektellen.org.

Tekst en foto's: Twan Teunissen en Denis Frissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Denis Frissen, ARK Natuurontwikkeling; Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Tekening: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling