Zeegras
Foto: Ronald C. Phillips, CC BY-SA 3.00-licentie

Unieke zeegrasvondst bij Afsluitdijk

19-MRT-2015 - Onderzoekers van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hebben onder water groeiend groot zeegras gevonden nabij de Afsluitdijk. Dit is een unieke vondst, omdat er al jaren geen onder water groeiend zeegras meer gevonden is in de Nederlandse Waddenzee.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Onderzoekers van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hebben onder water groeiend groot zeegras gevonden nabij de Afsluitdijk. Dit is een unieke vondst, omdat er al jaren geen onder water groeiend zeegras meer gevonden is in de Nederlandse Waddenzee.

Zeegras (foto: Ronald C. Phillips)De onderzoekers stuitten per toeval op een wortelstok en blad van groot zeegras tijdens veldwerkzaamheden voor een onderzoek naar wadslakjes. ‘Deze ontdekking van het zeegras is heel bijzonder’, zegt Josje Fens, projectleider bij de Waddenvereniging. ‘We gingen er vanuit dat er geen onderwaterzeegras voorkomt in de Waddenzee en dat het heel moeilijk zou zijn om dit type zeegras terug te brengen.’

Groot zeegras komt in twee varianten voor: droogvallend zeegras en permanent onder water groeiend zeegras. Tot de jaren ’30 van de vorige eeuw kwamen beide soorten veel voor in de Waddenzee. Door een schimmelziekte in combinatie met de aanleg van de Afsluitdijk verdween eerst het onderwaterzeegras uit de Waddenzee. Later nam ook het droogvallend zeegras steeds verder af. ‘Zeegras zorgt zelf voor de meest gunstige omstandigheden om te groeien’, gaat Fens verder. ‘Dat zijn helder water en een lage stroomsnelheid. Er is dus zeegras nodig om het zeegras te kunnen herstellen. Nu er toch ergens zeegras onder water blijkt te groeien, geeft dat hoop voor toekomstig herstel van onderwaterzeegras.’

De afgelopen jaren hebben de Waddenvereniging, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten geprobeerd de droogvallende variant terug te brengen in de Nederlandse Waddenzee. Door zeegras te zaaien, wordt geprobeerd op een aantal plekken stabiele zeegrasvelden te creëren, die op den duur zelf in staat zijn het zeegras in de hele Waddenzee terug te brengen.’ Dankzij het herstelproject kan er nu op drie plekken in de Waddenzee zeegras zonder verdere hulp voortbestaan. Mogelijk dat een van die drie plekken, het Balgzand, de donor is van de onder water gevonden zeegrasplanten. Het nu gevonden zeegras kan in elk geval veel nieuwe interessante informatie geven voor onderzoek naar de ideale groeiomstandigheden van zeegras.

Tekst: Waddenvereniging
Foto: Foto: Ronald C. Phillips, CC BY-SA 3.00-licentie