Zeegras
Foto: Ronald C. Phillips, CC BY-SA 3.00-licentie

Zeegras groeit weer bij de Rottums

17-OKT-2015 - Onderzoekers hebben vorige week een nieuw veld Groot zeegras onderzocht ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. In korte tijd is rondom de zogenaamde Boschplaat zo'n 21 hectare Groot zeegras gegroeid. Uit nader genetisch onderzoek moet duidelijk worden wat de herkomst van deze planten is.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Onderzoekers hebben vorige week een nieuw veld Groot zeegras onderzocht ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. In korte tijd is rondom de zogenaamde Boschplaat zo'n 21 hectare Groot zeegras gegroeid. Uit nader genetisch onderzoek moet duidelijk worden wat de herkomst van deze planten is.

Groot zeegras (foto: Ronald C. Phillips)Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer, vogelwachters van Staatsbosbeheer op het verder onbewoonde Rottumerplaat, troffen eind juli pal ten zuiden van het geultje onder het eiland een klein veldje Klein zeegras (Zostera noltii) aan, dat zich ten opzichte van 2013 behoorlijk had ontwikkeld. Zo’n kilometer verder zuidwaarts, in de luwte van mosselbanken, vonden ze meer dan honderd verspreid groeiende planten Groot zeegras (Zostera marina). Reden voor de beheerders Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om de handen ineen te slaan en een ‘bemonsteringsexpeditie’ op touw te zetten met de MS Harder van de Waddenunit.

Goed nieuws
Onderzoeker Tjisse van der Heide van de Radboud Universiteit: “De terugkeer van het Groot zeegras is goed nieuws voor vissen en scheldieren die tussen het zeegras beschutting zoeken. En natuurlijk ook voor de rotganzen en smienten die in het najaar hier hun maag vol eten. Samen met de hoge biodiversiteit die we bij de Rottums aantreffen in het bodemleven, is het zeegrasherstel een indicatie dat het instellen van rustgebieden in de Waddenzee op de lange termijn inderdaad kan leiden tot herstel van het voedselweb.”

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: Ronald C. Phillips, CC BY-SA 3.00-licentie