Grauwe Kiekendieven op trek naar Afrika

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
10-SEP-2015 - De sierlijke silhouetten van de Grauwe Kiekendief zijn al bijna niet meer te zien in ons land. De meeste zijn namelijk aan hun trek naar Afrika begonnen. Gemiddeld overbruggen Grauwe Kiekendieven zo’n 5.000 kilometer naar hun overwinteringsgebieden. Met behulp van satellietzenders worden twaalf Grauwe Kiekendieven op hun tocht gevolgd.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief [land] op [publicatiedatum]

De sierlijke silhouetten van de Grauwe Kiekendief zijn al bijna niet meer te zien in ons land. De meeste zijn namelijk aan hun trek naar de Sahel begonnen. Met behulp van satellietzenders worden twaalf Grauwe Kiekendieven op hun tocht gevolgd.

Gemiddeld overbruggen Grauwe Kiekendieven zo’n 5.000 kilometer naar hun overwinteringsgebieden. Daar doen ze in het najaar gemiddeld 32 dagen over. In het voorjaar duurt de trek ongeveer vijf dagen langer.

Afgelegde routes van gezenderde Grauwe Kiekendieven tussen 1 augustus en 9 september 2015. Op de kaart wordt het noorden onder en het zuiden boven weergegeven (kaart: Werkgroep Grauwe Kiekendief)

De vogels die dit seizoen gevolgd kunnen worden zijn Mark, Rowan, Roger en Rose uit Engeland, Astrid en Henry uit Saksen-Anhalt, Geranda, Kees en Jürgen uit Mecklenburg-Vorpommern en Leen, Ludmila en Yura uit Wit-Rusland. Ludmila was de eerste die aan de migratie begon, namelijk al op 1 augustus. Geranda bevond zich op 9 september nog steeds in haar broedgebied. De rest is voor een deel al overgestoken naar Afrika, maar de meeste bevinden zich nog in Europa.

 Van een Franse waarnemer kregen we foto’s toegestuurd van een Grauwe Kiekendief met satellietzender. Hij bleek op 7 september in het natuurreservaat Coussouls de Crau het Duitse mannetje ‘Kees’ voor de lens te hebben gekregen (foto: Guillaume Paulus)

In 2005 werden voor het eerst ter wereld Grauwe Kiekendieven met een satellietzender uitgerust. Tien jaar onderzoek leverde een schat aan informatie op over deze zeldzame roofvogel. Mythes over circulaire trek zijn doorgeprikt, vermoedens over plaatstrouw werden bevestigd. Op verzoek van collega-beschermingsgroepen heeft Werkgroep Grauwe Kiekendief ook in broedgebieden elders in Europa vogels van een satellietzender voorzien. Door meer kennis te vergaren over de routes en de gebieden die ze kiezen, kan uiteindelijk jaarrond bescherming van de soort worden georganiseerd.

Het Britse vrouwtje ’Rose’ wordt met satellietzender losgelaten, juli 2015 (foto: Ben Koks)

Een andere kiekendief die met zender is te volgen, is de Steppekiekendief ‘Potku’. Finse onderzoekers hebben een vrouwtje met een GSM-zender uitgerust. In Nederland wordt de Steppekiekendief op doortrek gezien, hij broedt hier niet. 

Eind april zijn de Grauwe Kiekendieven weer terug in Nederland te verwachten. Met een verblijftijd van vier maanden in Nederland en zes maanden in Afrika, rijst de vraag of je niet beter kunt spreken van een Afrikaanse vogel, die even naar Nederland komt om te broeden.

Tekst: Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Guillaume Paulus; Ben Koks
Kaart: Werkgroep Grauwe Kiekendief / Google Earth