Sus scrofa. Wild zwijn

Minder aanrijdingen met wild door brede en open bermen

12-JUN-2015 - Bij wegen waarlangs de bermen breed en open zijn gemaakt, vinden minder aanrijdingen met wild plaats. Dat zijn de eerste hoopgevende resultaten van maatregelen die Natuurmonumenten heeft genomen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Bij wegen waarlangs de bermen breed en open zijn gemaakt, vinden minder aanrijdingen met wild plaats. Dat zijn de eerste hoopgevende resultaten van maatregelen die Natuurmonumenten heeft genomen.

Langs twee wegen die door bossen lopen waar veel wild leeft, heeft Natuurmonumenten de bermen vorig jaar open gemaakt. Het gaat om de Peeskesweg in het Bergherbos en de Sandbergweg in de Leuvenumse bossen (Veluwe). De betreffende bermen zijn in beheer bij Natuurmonumenten. Automobilisten hebben meer zicht en zien wild eerder, zodat ze minder worden verrast als de dieren uit het bos komen. Omgekeerd is de verwachting dat de dieren alerter worden omdat ze vanuit het bos eerst in een open ruimte komen.

Wild zwijn (foto: Jan Nijendijk)

Minder aanrijdingen
Langs de Peeskesweg zijn tussen 2010 en 2014 16 reeën aangereden (hier leven geen herten en zwijnen). Langs de Sandbergweg zijn de laatste drie jaar 13 zwijnen, 12 reeën en 11 edelherten aangereden. Sinds de maatregel zijn er 2 zwijnen en 1 ree verkeersslachtoffer geworden. Als het aantal wildaanrijdingen laag blijft, zal Natuurmonumenten wegbeheerders, zoals gemeenten en provincie, aansporen waar mogelijk dezelfde maatregelen te treffen.

Niet helemaal te voorkomen
Helemaal voorkomen kun je aanrijdingen met wild niet, vindt boswachter André Donker. “Wild dat zich opgejaagd voelt, zal in paniek de weg oversteken. Die zie je te laat aankomen. Ook is het niet overal wenselijk bermen kaal te maken. Denk aan wegen met mooie bomenlanen, die bomen ga je niet zomaar kappen. Daar moet je nadenken over andere maatregelen. Er bestaat eigenlijk geen oplossing die overal en altijd toepasbaar is. Een hek of raster langs de weg lijkt heel logisch, maar daarmee wordt het leefgebied van de dieren in veel gevallen beperkt.”

Tegen afschot
Natuurmonumenten vindt dat wilde dieren de ruimte moeten krijgen, dat leefgebieden uitgebreid moeten worden en met elkaar verbonden moeten zijn. Uit een onderzoek in 2013 bleek dat de meerderheid van de achterban van Natuurmonumenten tegen afschot is als manier om aanrijdingen te voorkomen. Daarom wordt naar andere oplossingen gezocht.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Jan Nijendijk, Saxifraga