Grote Canadese gans

Nieuwe soorten bij de Nationale Tuinvogeltelling

Vogelbescherming Nederland
29-DEC-2015 - Bij de Nationale Tuinvogeltelling op 16 en 17 januari aanstaande kunnen deelnemers twee nieuwe vogelsoorten aankruisen. De middelste bonte specht en de grote Canadese gans zijn nieuw op de tellijst. Beide vogels zijn de laatste paar jaar in aantal hard gegroeid en daardoor kom je ze tegenwoordig in de winter ook in steden en dorpen tegen, zo blijkt uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek.

"De vogelwereld verandert continue. Sommige soorten nemen toe en verplaatsen zich naar de steden. Andere soorten nemen af. Daarom werd het tijd om de lijst met soorten te herzien", zegt coördinator Astrid van de Broek van Vogelbescherming Nederland. Op basis van tellingen voor de Vogelatlas van Sovon is de tellijst met soorten aangepast. De grote Canadese gans komt inmiddels ook in steden en dorpen voor en de snel toenemende middelste bonte specht wordt soms al in een tuin gezien. Deelnemers aan de Tuinvogeltelling kunnen deze twee vogels nu dus ook meetellen.

Van de lijst af

Er werden ook soorten van de tellijst geschrapt. Astrid van den Broek: "De frater is bijvoorbeeld zo zeldzaam geworden dat deze vrijwel nooit meer in tuinen komt. Nog maar erg weinig fraters trekken naar Nederland, waarschijnlijk omdat ze hier weinig voedsel kunnen vinden. De visarend verdween ook van de lijst, omdat de kans miniem is om er een te zien in de winter."

Snapshot van de tuinvogels

De Nationale Tuinvogeltelling is al jaren de bekendste en meest massale vogeltelling van Nederland. Elk jaar tellen tienduizenden vogelliefhebbers welke vogels er in hun tuin aanwezig zijn. Daardoor ontstaat er een duidelijk beeld welke vogels 's winters in tuinen voorkomen en wat de top 10 is. "Al die tellers maken eigenlijk een snapshot die laat zien welke vogels er het meest in tuinen voorkomen in de winter", stelt Van den Broek. Aan de afgelopen Tuinvogeltelling deden meer dan 50.000 mensen mee.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Tekst en foto: Lars Soerink, Vogelbescherming Nederland (leadfoto: grote Canadese gans)