Galloways in de ruige Vechterweerd

Beheer Vechterweerd overgedragen aan de streek

FREE Nature
4-JAN-2016 - Na ruim 10 jaar werk is het beheer van natuurgebied Vechterweerd door FREE Nature overgedragen aan de streek. Lokale ondernemer, veehouder en eigenaar van zorgboerderij Buitenplaats Vechterweerd Evert Dijk zet het beheer nu voort. Hiermee komt de wens van grondeigenaar Vitens uit om het beheer van hun gebieden lokaal te verankeren. Voor de bezoeker verandert er niets, de kudde Galloways blijft.

In ruim 10 jaar tijd heeft het natuurgebied de Vechterweerd zich langzaamaan ontwikkeld tot een pareltje met soorten als lage ereprijs, vlasbekje, bandheidelibel en beekrombout. Veel van deze soorten danken hun voorkomen mede aan de extensieve jaarrond begrazing. Lokale ondernemer Evert Dijk leerde in de loop van de jaren het verschil tussen natuurlijke begrazing met sociale kuddes. Zo ervoer hij het natuurlijke nut van het hebben van meerdere stieren in één terrein en de voordelen van het jaarrond buiten zijn. In zijn bedrijfsvoering laat hij de natuurontwikkeling nu samengaan met de andere facetten van zijn zorgboerderij.

Veld met lange ereprijs in de Vechterweerd

Eén van de doelen van FREE Nature is het verankeren van natuurontwikkeling in de streek. Dit doen we onder andere door samen te werken met veel lokale vrijwilligers, maar ook door het opleiden van mensen in de streek. Het is niet gezegd dat FREE Nature altijd op dezelfde plek actief blijft. Soms loont het meer wanneer je een paar jaar je energie vol op één gebied zet, dit vervolgens overdraagt en daarna je energie weer ergens anders op kunt richten.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto’s: FREE Nature (leadfoto: Galloways in de ruige Vechterweerd)