gehakkelde aurelia overwinterend in bunker

Overwinterende gehakkelde aurelia in bunker

De Vlinderstichting
19-JAN-2016 - Er zijn vier soorten dagvlinders die van oudsher hier de winter als vlinder doorbrengen. Ze kruipen weg op beschutte plekken en wachten op de eerste voorjaarsdagen om actief te worden en zich voort te planten. Dagpauwoog en kleine vos zoeken daar vaak schuurtjes, zolders en bunkers voor op. Gehakkelde aurelia en citroenvlinder zitten in struiken en takkenbossen.

Maar tijdens de controle van bunkers op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen vond Kees Mostert in het grensgebied van Duitsland en Polen een gehakkelde aurelia volkomen in rust. Dat is zeer ongebruikelijk en voor zover bekend is dit in Nederland nog niet eerder gezien. Al vele jaren letten de vleermuistellers ook op andere dieren die ze in de bunkers tegenkomen. Zo zien ze vaak dagpauwoog en kleine vos en worden ook nachtvlinders als roesje en hopsnuituil regelmatig gemeld, maar tot dusver geen gehakkelde aurelia. Ook binnenshuis en in schuurtjes worden wel regelmatig kleine vos, dagpauwoog en nachtvlinders aangetroffen, maar niet de gehakkelde aurelia en ook geen citroenvlinders.

Overwinterende vlinders, v.l.n.r. kleine vos, dagpauwoog & roesje

Het kan wel zijn dat het in het buitenland vaker voorkomt. De temperatuur in de winter is verder naar het oosten toe veel lager. Mogelijk dat ze daarom niet ‘in de open lucht’, maar meer beschut en met constante temperatuur overwinteren. Wel blijft het interessant om het ook hier in de gaten te houden. Mogelijk dat het ook hier voorkomt.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kees Mostert (leadfoto: de in een bunker overwinterende gehakkelde aurelia); Kars Veling