Wasbeerhond

Onderzoek wasbeerhond van start

Zoogdiervereniging
21-FEB-2016 - Van februari tot november dit jaar wordt geïnventariseerd waar in Noordoost-Nederland de wasbeerhond voorkomt en wordt onderzoek gedaan naar hun terreingebruik, voortplanting, verspreiding, voedsel en ziekten en parasieten. Vindt u zelf keutels van een wasbeerhond, geef dit dan door.

Inventarisatie

De vier noordoostelijke provincies worden geïnventariseerd op het voorkomen van de wasbeerhond. Er wordt gezocht naar de karakteristieke latrines, met als uitgangspunt de omgeving van dassenburchten. Wasbeerhonden overwinteren graag in dassenburchten en krijgen daar vaak ook hun jongen. Bij de inventarisatie wordt samengewerkt met de lokale dassenwerkgroepen. Er worden zoveel mogelijk vrijwilligers ingezet die de dassenburchten al onder hun hoede hebben en indien nodig ook de medewerkers van de onderzoeksbureaus.

Grote latrine

Ecologisch onderzoek

Maximaal drie wasbeerhonden worden gevangen en gezenderd, zodat hun terreingebruik kan worden nagegaan. Vangpogingen worden ondernomen in de buurt van verse latrines of worpen met jongen. Worpen worden gelokaliseerd aan de hand van latrines in de buurt van dassen- of vossenholen. Enkele jongen worden gevangen en gezenderd, om ze te kunnen volgen tijdens hun uitzwerven. Keutels worden verzameld op de latrines en geanalyseerd op inhoud. Van dode wasbeerhonden wordt de maaginhoud onderzocht. Het RIVM onderzoekt dode wasbeerhonden en keutels op ziekten en parasieten, zoals de vossenlintworm en trichinen.

Melden

Vindt u een latrine, maak dan enkele foto’s van de latrine en het omliggende landschap. Leg hierbij de coördinaten goed vast. Raak onder geen beding de keutels aan. Ga er ook niet met de neus boven hangen, in verband met het risico op besmetting met de vossenlintworm. Geef de waarneming met foto’s door via Waarneming.nl, Telmee.nl of via info@zoogdiervereniging.nl. Een ervaren onderzoeker zal zo snel mogelijk de latrine bezoeken en op de juiste wijze keutels verzamelen voor voedselonderzoek en onderzoek naar parasieten. Ook oude waarnemingen die niet eerder zijn doorgegeven via bovenstaande kanalen zijn welkom.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de NVWA, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, door Bureau Mulder-natuurlijk, Altenburg & Wymenga en de Zoogdiervereniging.

Meer informatie over het onderzoek.

Tekst: Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk, Joris Latour, Altenburg & Wymenga en Hans Hollander, Bureau van de Zoogdiervereniging
Foto's: Richard Witte, Photo Endemica (leadfoto: wasbeerhond); Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk