watervogels in Marokko

Minder dodelijke vallen voor trekvogels Middellandse Zee

Vogelbescherming Nederland
1-MRT-2016 - Voor trekvogels is het Middellandse Zeegebied een soort mijnenveld. Ze moeten heelhuids illegale jacht, hoogspanningskabels en windturbines zien te trotseren. Vogelbescherming spant zich, samen met BirdLife Partners, in om de trekvogels in het Middellandse Zeegebied bescherming te bieden. En dat lukt steeds beter.

Successen in Kroatië, Turkije en Marokko

Tweemaal per jaar trekken honderden miljoenen vogels langs de Afrikaanse en Euraziatische trekroute. Onderweg moeten ze niet alleen natuurlijke hindernissen als de Middellandse Zee en de Sahara overwinnen, maar ook bedreigingen die het gevolg zijn van menselijke activiteit. Daar bovenop komen dan nog het verlies van cruciale rustgebieden en problemen door klimaatverandering. De afgelopen tijd zijn er echter met het project Flyway Conservation in the Mediterranean mooie beschermingsresultaten bereikt. Zoals in Kroatië, Turkije en Marokko.

Redding van de kleine torenvalk in Kroatië

De kleine torenvalk leek uitgestorven in Kroatië. Totdat in 2010 een kleine broedkolonie werd ontdekt in de buurt van het eiland Rab. Precies op de belangrijkste foerageerplek van de valken wilde de regering een nieuwe luchthaven bouwen. Door directe actie van BirdLife Partner BIOM werd de kleine torenvalk op de Kroatische Rode Lijst geplaatst en werden de luchthavenplannen afgeblazen. Niet alleen belangrijk voor de kleine torenvalk, maar voor álle Kroatische vogels, want het is de eerste keer dat een negatieve invloed op vogels niet alleen kon worden aangetoond, maar ook daadwerkelijk leidde tot maatregelen. Een belangrijk en welkom precedent in Kroatië.

Bescherming van de steppekievit in Turkije

De steppekievit is een ernstig bedreigde vogel. Wereldwijd zijn er minder dan 6.000 paren. Vanuit de broedgebieden in Kazachstan trekt de steppekievit door Turkije naar de zuidelijker gelegen belangrijkste overwinteringsgebieden. Doa Dernegi, onze BirdLife Partner in Turkije, heeft de illegale jacht aangepakt in het natuurreservaat Ceylanpnar, een van de belangrijkste rustgebieden van de soort. Een team van vrijwillige opzichters waakt nu over het gebied en dat blijkt zeer succesvol. De illegale jacht is sterk afgenomen. Grootste succes: het uitroepen van een jachtvrije zone in Ceylanpnar aan het begin van het jachtseizoen 2015-2016. De steppekievit kan weer veilig door Turkije trekken!

Steppekievit

Herstel van zoutpannen in Marokko

Twee mooie successen van GREPOM, de BirdLife Partner van Vogelbescherming in Marokko. GREPOM wist de bouw van een windpark in het Rifgebergte te voorkomen. Het geplande park lag precies op een belangrijke route voor trekvogels en zou vooral veel roofvogels noodlottig zijn geworden.

GREPOM kon ook de lokale overheid van Larache, een havenstad in het noorden van Marokko, overtuigen om de Loukkos-zoutpannen te gaan herstellen. Die vormen een zeer belangrijke tussenstop voor trekvogels en een leefgebied voor steltlopers.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Barend van Gemerden (leadfoto: watervogels in Marokko); Mark Zekhuis, Saxifraga