Het vliegtuig heeft speciale ronde ramen, dit geeft een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig

Voorbereidingen in volle gang voor vliegtuigtellingen van walvisachtigen

Wageningen Marine Research
17-MEI-2016 - Deze week is een groep van acht onderzoekers uit vijf Europese landen bij elkaar in Le Touquet, Frankrijk om een groot onderzoek voor te bereiden naar walvisachtigen. De omvang en verspreiding van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in de Europese Noordzee en de Atlantische wateren zullen komende zomer in kaart worden gebracht.

Dit onderzoek, SCANSIII genaamd, is de derde van een serie internationaal gecoördineerde grootschalige onderzoeken naar walvisachtigen in deze wateren.

Onderzoek naar walvisachtigen

Het eerste SCANS-onderzoek werd uitgevoerd in 1994, de tweede in 2005. Met de resultaten van SCANSIII kan het beheer voor de instandhouding van walvisachtigen geoptimaliseerd worden. Deze dieren kunnen sterk worden beïnvloed door de gevolgen van menselijke activiteiten op zee, zoals geluidsproductie of vervuiling.

Twee waarnemers benoemen wat ze zien, de derde waarnemer voert alle gegevens inHet onderzoeksgebied loopt van Noorwegen tot Portugal en strekt zich uit tot de wateren ten westen van Schotland. Het werk wordt uitgevoerd met drie schepen en zeven vliegtuigen, alle bemand met ervaren waarnemers van walvisachtigen, gedurende 30 dagen in juni en juli.

Walvisachtigen tellen vanuit een vliegtuig

De vliegtuigtellingen worden gecoördineerd door IMARES en zullen uitgevoerd worden in een aantal deelgebieden. In elk vliegtuig is een team van drie ervaren waarnemers aanwezig. Twee van hen kijken uit speciale ronde ramen, waardoor ze een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig hebben. De derde waarnemer voert continu alle gegevens in die de waarnemers opnoemen.

Voorbereidingen en testvluchten

Bij de bijeenkomst in Le Touquet in Frankrijk, komen de projectleiders van de zeven onderzoeksvliegtuigen samen om de opzet van het onderzoek te bespreken, het materiaal te testen en de apparatuur te standaardiseren. Een aantal testvluchten met een Brittan Norman vliegtuig (van Pixair) is succesvol afgerond. De resultaten van de testvluchten worden meegenomen in het uiteindelijke protocol voor het verzamelen van gegevens, zodat op 27 juni alle zeven vliegtuigen met hun onderzoeksteams kunnen opstijgen om hun SCANSIII-onderzoek te kunnen uitvoeren.

Tekst: IMARES Wageningen UR
Foto's: Meike Scheidat (leadfoto: het vliegtuig heeft speciale ronde ramen, dit geeft een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig)