HappyHier smiley uitsnede banner

Drenten waren begin mei de gelukkigste Nederlanders

Wageningen University
18-MEI-2016 - In de eerste zonovergoten week van mei blijken inwoners van Drenthe het gelukkigst en die van Flevoland het minst gelukkig. Dat laten de eerste resultaten van het landelijke HappyHier-geluksonderzoek van Wageningen UR zien. Ook blijkt uit de voorlopige cijfers dat de deelnemers thuis gelukkiger zijn dan op het werk of op school. Tot 1 juni kan iedereen in Nederland nog meedoen aan het onderzoek.

De bijna 3700 mensen die de app HappyHier (Appstore en Playstore).vanaf 1 mei op hun smartphone installeerden kregen ook zelf inzicht in waar en wanneer zij zich het gelukkigst voelden, bijvoorbeeld op het strand, in een stadspark of thuis en alleen of met anderen. Maar met de grote optelling van alle ingezonden gegevens van de deelnemers willen de onderzoekers van Wageningen UR inzicht verwerven in hoe de leefomgeving kan bijdragen aan het geluksgevoel. Ontwerpers en stedenbouwkundigen kunnen die kennis vervolgens toepassen.

Regionale verschillen geluksgevoel

Het onderzoek is zeer succesvol van start gegaan. In de eerste week van mei stuurden de deelnemers maar liefst 34 duizend vragenlijsten in, waaruit deze eerste resultaten voortkomen. Die onderzoekstijd is echter nog te kort om de invloed van leefomgeving op het geluksgevoel te bepalen. Ook zijn er nog weinig vragenlijsten binnen uit gebieden waar mensen niet zo vaak komen, zoals bossen.

Wel zijn al duidelijke verschillen tussen de provincies te zien. Het gelukkigst zijn de bewoners van Drenthe. Ze scoren gemiddeld een 7,7. Friesland, Utrecht en Zeeland staan met een gemiddeld geluksgevoel van 7,6 op een gedeelde tweede plaats. De bewoners uit Flevoland scoren met een gemiddelde van 7,3 het laagst en de deelnemers uit Limburg volgen met 7,4 op de voet. De verschillen zijn significant en voor een gemiddelde over enkele duizenden mensen redelijk groot.

Gemiddeld niveau van geluk per provincie op basis van de eerste analyses

Mannen op achterstand

Kennelijk zijn vooral vrouwen benieuwd naar waar ze het gelukkigst zijn, want slechts één op de drie deelnemers is man. In geluksbevinding constateerden de onderzoekers tot nu toe geen verschil tussen mannen en vrouwen.  Wel blijkt uit de voorlopige resultaten dat de deelnemers op het werk minder gelukkig zijn dan thuis (0,2 punt verschil). Een opmerkelijk resultaat voor mensen die denken dat werk gelukkig maakt. Tot slot komt duidelijk naar voren dat de deelnemers buiten gelukkiger zijn dan binnen. Dat scheelt maar liefst een halve punt.

Meedoen tot de zomervakantie

De app HappyHier is nog tot 1 juni te downloaden in de Apple Appstore en de Android Playstore. De deelnemers wordt gedurende een maand enkele malen per dag gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Dat lukt meestal binnen één minuut.  

Als het aantal deelnemers blijft groeien en op 1 juli de laatste vragenlijsten binnen zijn, denkt het onderzoeksteam van Wageningen UR en het Tilburgse Centerdata te kunnen bepalen welke omgeving mensen gelukkig maakt of juist niet en waarom.

Tekst en foto's: Wageningen UR