HappyHier smiley uitsnede banner

HappyHier app: Zoektocht naar plekken waar mensen gelukkiger zijn

Wageningen Environmental Research
1-MEI-2016 - Waar voelen mensen zich het gelukkigst? Onderzoekers van Wageningen UR nodigen iedereen in Nederland uit om die vraag te helpen beantwoorden door in de app HappyHier regelmatig aan te geven hoe gelukkig zij zich voelen. Deelnemers krijgen inzicht in wanneer ze gelukkig zijn en dragen bij aan een gelukkigere leefomgeving omdat met de nieuwe inzichten de leefomgeving beter ingericht kan worden.

HappyHier appDe omgeving, onze genen en persoonlijke omstandigheden en keuzes bepalen hoe gelukkig wij zijn. Maar voelen mensen zich thuis gelukkiger dan op het werk, zoals eerste metingen van het HappyHier-onderzoek laten doorschemeren? En hoe verandert het geluksgevoel als mensen hun huis of werk verlaten en is dat bij mannen en vrouwen gelijk? Maakt een visstek gelukkiger dan de schouwburg? Wat bevordert het geluk meer: het strand of een leuk winkelcentrum? Een eerste bevinding wijst erop dat naar buiten gaan het geluksgevoel bij mannen bevordert. Om de geluksvragen en indicaties te toetsen, onderbouwen en te verfijnen, nodigen de Wageningse onderzoekers Nederlanders uit om mee te doen met het onderzoek. De app HappyHier is vanaf vandaag te downloaden in de Apple Appstore en de Android Playstore.

App vraagt hoe gelukkig je bent

‘Gelukszoekers’ kunnen de HappyHier-app tot eind mei downloaden. De app vraagt de deelnemer een paar keer per dag hoe hij of zij zich op dat moment voelt, wat hij/zij aan het doen is en in welk gezelschap. Dat kan thuis zijn of op het werk, maar ook buiten tijdens een fietstocht of wandeling in het bos of in de stad. Het antwoorden kost meestal minder dan één minuut.

Eigen geluk in beeld

Wanneer en waar ben je gelukkig?Elke deelnemer kan in de app zelf zien waar en wanneer hij of zij het gelukkigst is. Ben ik maandag echt minder gelukkig dan op zaterdag? Of maakt werken mij juist gelukkig? Ben ik in een groene omgeving gelukkiger dan in de drukke stad? Tijdens een test bleken deelnemers vaak verrast door de uitkomsten van hun eigen antwoorden.

Bijdragen aan gelukkige leefomgeving

Het onderzoek HappyHier wil bijdragen aan een leefomgeving die mensen gelukkiger maakt. Doordat de deelnemers op veel plekken en tijdstippen antwoord geven, bouwen de onderzoekers een groot gegevensbestand op dat de kenmerken van de plek (via gps-locatiebepaling) koppelt aan de geluksantwoorden van de deelnemers. Met statistiek en andere verwerkingsmethoden kunnen zij dan betrouwbare uitspraken doen over het geluksgevoel van de Nederlanders in hun omgeving.

Overheden en bedrijven kunnen met deze inzichten de bijdrage aan geluk beter meenemen bij beslissingen die ingrijpen in de leefomgeving van burgers, zoals plaatsing van windmolens of aanleg van parken. In de besluitvorming spelen tot nu toe vooral goed te kwantificeren overwegingen, zoals werkgelegenheid, een grote rol. De effecten van veranderingen in de leefomgeving op geluk spelen nauwelijks een rol, mede door gebrek aan kennis hierover.

Tekst: Hans Farjon, Wageningen UR, Wettelijke OnderzoeksTaken Natuur & Milieu
Foto's: Wageningen UR