Karetschildpad. Eretmochelys imbricata

Zeeschildpadden uit Bonaire leggen risicovolle reis af in Caraïbisch gebied

Wageningen Marine Research
21-MEI-2016 - Zeeschildpadden komen naar hun broedgebieden op Bonaire van wel tien verschillende landen in het Caraïbisch gebied. Ze lopen hierbij risico’s die bedreigend kunnen zijn voor de populatie zeeschildpadden, door het legaal of illegaal vangen of als ongewenste bijvangst in de visserij. Dit blijkt uit een recent verschenen publicatie.

Zeeschildpadden leggen soms wel 3500 kilometer af om hun broedgebieden op Bonaire en Klein Bonaire te bereiken. Na het broeden blijken ze te vertrekken via twee belangrijke migratieroutes.

Hoe groot is het leefgebied van zeeschildpadden?

Bonaire is een nestelgebied van drie soorten zeeschildpadden: de Karetschildpad (Eretmochelys embricata), de Groene zeeschildpad (Chelonia mydas) en de Dikkopschildpad (Caretta Caretta). Om te onderzoeken hoe groot het leefgebied is van zeeschildpadden die broeden op Bonaire en Klein Bonaire, is een aantal dieren tien jaar lang gevolgd via satelliet-tracking. Onderzoekers Lisa Becking (Wageningen University en IMARES Wageningen UR) en Marjolijn Christianen (Rijksuniversiteit Groningen en IMARES) werkten samen met Mabel Nava van Sea Turtle Conservation Bonaire. Het team onderzocht 5 Dikkopschildpadden (vrouwtjes), 6 Groene schildpadden (4 vrouwtjes en 2 mannetjes) en 13 Karetschildpadden (vrouwtjes).

Lange reis naar het broedgebied op Bonaire

Zeeschildpadden hebben een complexe levenscyclus. Volwassen zeeschildpadden broeden in de nabijheid van het strand waar ze geboren zijn (een zogenaamde rookery). Aan het begin van het broedseizoen trekken de volwassenen dieren van hun foerageergebied naar hun geboortegrond. Uit de studie blijkt dat deze reis soms wel 3500 kilometer lang kan zijn.

Meer kennis nodig over leefgebieden zeeschildpadden

In kleine broedgebieden zoals die op Bonaire en Klein Bonaire was er nog weinig bekend over het migratiegedrag van deze zeeschildpadden. Kennis hierover is van groot belang voor de instandhouding van de soorten en van hun foerageer- en broedgebieden. Dit is zeker van belang nu blijkt dat er vele foerageergebieden zijn in het Caraïbisch gebied en de onderlinge trekroutes variëren van zeeschildpadden die nestelen in hetzelfde gebied.

Routes en foerageerlocaties van zeeschildpadden na het broeden op Bonaire en Klein Bonaire, Caribisch Nederland. (A) Routes na het broeden in het Caribisch gebied; (B) detail van Rosalind Bank, Serranilla Bank en Banco Gorda; en (C) detail van Los Roques, Venezuela

Risico’s voor zeeschildpadden

Nestelende zeeschildpadden zijn een belangrijke toeristische attractie op Bonaire, maar zij lopen risico’s in hun verweg gelegen foerageergebieden, met name in Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia en Haïti. Vangst van zeeschildpadden in de fourageergebieden zou de inspanningen in hun broedgebieden die erop gericht zijn deze dieren te beschermen teniet doen.

Tekst: IMARES Wageningen UR
Foto: Thierry Caro, CC BY-SA 3.0-licentie (leadfoto: karetschildpad)
Kaart: IMARES Wageningen UR