Afwisseling meidoorns en grasland in beeld middels fotomast

Bijzondere samenwerking tussen Gelderse boeren, inwoners en Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer
28-JUN-2016 - Op 24 juni hebben Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld, Vereniging Mooi Wageningen en Staatsbosbeheer de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland overhandigd. Dat is het resultaat van een proces van anderhalf jaar waarin de drie partijen hebben gewerkt aan de toekomstige inrichting van bijna 200 hectare nieuwe natuur.

In de Binnenveldse Hooilanden wordt  unieke topnatuur gerealiseerd waar veel te zien is voor recreanten. Natuur  zoals je dat in Nederland zelden aantreft, zoals trilveen en blauwgrasland. Het is een ambitieus plan geïnspireerd op de natuur die er eens was. 

Resultaat

Het is een bijzondere samenwerking geworden. Waar de agrariërs van Het Binnenveld en de leden van Vereniging Mooi Wageningen zich in eerste instantie als concurrenten voor dezelfde grond aandienden, is een situatie gegroeid van goede samenwerking. Op initiatief van de provincie hebben beide partijen samen met Staatsbosbeheer gezocht naar de optimale inrichting voor nieuwe natuur. Het resultaat is een inrichtingsschets waarin duidelijk wordt dat er zicht is op bijzondere natuur, en tegelijk op een goede samenwerking tussen de drie organisaties met draagvlak in de omgeving.

Overhandiging inrichtingsschets

Mooie toekomst

De provincie Gelderland wil dat partijen een actieve rol pakken bij het realiseren van natuur en ondersteunt ze daarbij. Gedeputeerde Jan Jacob Van Dijk: 'Als gelijkwaardige partners een plan maken vanuit hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, levert dat een bijzonder mooi resultaat op, zoals hier is gebeurd. Daar ben ik trots op en het staat wat mij betreft model voor hoe we met natuur om moeten gaan. Nadat het is ingericht dragen we het vol vertrouwen over voor beheer door de organisaties. Er ligt een mooie toekomst voor deze nieuwe natuurparel in Gelderland.'

Crowdfundingsactie

Ook de ambities van het burgerinitiatief Mooi Wageningen voor de aankoop van 30 tot 40 hectares natuurgrond is ongekend in Nederland. In het najaar van 2016 zal de crowdfundingactie starten om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Vanuit ANV/LTO is de intentie om met een aantal agrariërs een coöperatie te vormen om zo'n 35 hectare natuurgebied aan te kopen en te beheren.

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto's: FREE nature; Staatsbosbeheer