Weeterbos, vindplaats van Chrysis equestris

Brexit: Wat zijn de gevolgen voor natuur en milieu?

Natuurmonumenten
2-JUL-2016 - In zowel het Verenigd Koninkrijk als de rest van Europa hebben natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van het Britse EU referendum. Met een kleine meerderheid stemden de Britse kiezers voor het verlaten van de EU, een beslissing die in ieder geval veel onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Maar wat betekent de Brexit precies voor natuur, milieu en klimaat?

De precieze gevolgen zijn moeilijk te voorspellen, maar de voortekenen zijn niet bepaald gunstig. Ruim veertig jaar aan onderlinge afspraken over natuur milieu en duurzaamheid met onze buren staan op losse schroeven.

Patrick Nuvelstijn, medewerker Europese zaken bij Natuurmonumenten, analyseert de gevolgen van het uittreden van de Britten uit de Europese Unie voor de natuur en het milieu.

Voor natuurbeheerders in Nederland betekent het in ieder geval dat de samenwerking lastiger zal worden. Waar tot nu toe samenwerking door de EU werd beloond, in het geval bij natuurbeheer door het LIFE-programma en bij kennisuitwisseling door het Leonardo programma, zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer aan de orde zijn.

 Daarnaast is het de vraag of de Britten de Europese natuurbeschermingsregels bij het grofvuil zullen zetten en zelf wat gaan verzinnen. Als dat zo is, zullen we niet meer dezelfde taal spreken, dezelfde begrippen, monitoring en methode’s hanteren. Kortom, het wordt moeilijker om aansluiting bij elkaar te vinden. Daar waar we gemeenschappelijke, aan elkaar grenzende natuurgebieden hebben, zoals de Doggersbank, klemt dit te meer. Dit gaat niet alleen over natuurbeleid maar ook over het visserijbeleid. Ook voor soorten als de kleine zwaan die zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland overwinteren wordt het onzeker, handhaven de Britten de strikte bescherming van deze prachtige vogels of niet?

Op het gebied van het Europese Landbouwbeleid gaan we aan de Britten een partij missen die terecht kritisch was op dit beleid en dat wilde hervormen. Kort voor de Brexit heeft premier Cameron zich nog expliciet uitgesproken voor een innovatiever en duurzamer landbouwbeleid.

Op het gebied van klimaatbeleid was Groot Brittannië recent een voorloper in de EU. De grote vraag is of dit vooruitstrevende beleid zal blijven bestaan als er druk komt te staan op de economische ontwikkeling.

Kortom, ruim veertig jaar aan onderlinge afspraken over natuur, milieu en duurzaamheid met onze buren worden nu bedreigd door een uitslag van een referendum waarin de natuur niet eens een rol speelde. Veertig jaar geleden gold het Verenigd Koninkrijk als de vieze man van Europa, het is niet te hopen dat de geschiedenis zich herhaalt.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto's: Arno van Stipdonk; Egbert de Boer