Das

Eerste resultaten dassentelling bekend

Zoogdiervereniging
16-JUL-2016 - Dassen zijn schuwe dieren die voornamelijk ’s nachts actief zijn. De kans dat je tijdens een wandeling een Das tegen het lijf loopt is dan ook klein. Toch gaat het goed met de Das in ons land. Dat is in elk geval de voorzichtige conclusie van de Zoogdiervereniging en Das&Boom na de afsluiting van het Jaar van de Das.

Zo’n 50 jaar geleden was de Das bijna uitgestorven in ons land. Tegenwoordig is de populatie in het nog overgebleven leefgebied redelijk hersteld. Om dit succes te vieren en iedereen kennis te laten maken met het fascinerende dier organiseerde de Zoogdiervereniging en Das&Boom in 2015 het Jaar van de Das. In het kader van dat bijzondere jaar is een landelijke burchtentelling gestart en onder meer een boek uitgebracht. Staatsbosbeheer voorzag daarnaast een dassenburcht met webcams zodat iedereen een inkijkje kon krijgen in het verborgen familieleven van de Das (hier kun je de webcams terugvinden). Vanwege extra benodigde tijd voor de afronding van de burchtentelling duurde het Jaar van de Das iets langer dan gepland. Op zaterdag 2 juli werd het Jaar van de das, na anderhalf jaar, feestelijk afgesloten met een Dassensymposium in Nijmegen.

Tijdens het symposium

Dassensymposium

De bescherming van de das in de nieuwe Natuurwet, die in 2017 in werking treedt, kwam tijdens het symposium aan de orde. De zorg dat de nieuwe wet de das veel minder bescherming biedt wordt alom gedeeld. De Dassenwerkgroep Brabant gaf daarnaast een overzicht van wat zij in 10 jaar heeft bereikt. Andere presentaties gingen over het uitzetten van weesdassen en het gebruik van dassenpassages. Ook waren er bijdragen uit Wallonië en Vlaanderen. De presentaties van het symposium zijn hier te vinden.

Dassentelling

Het belangrijkste wapenfeit van het Jaar van de Das was een landelijke inventarisatie van burchten door vrijwilligers van onder andere de provinciale dassenwerkgroepen. Het doel hiervan was om zicht te krijgen op de verspreiding van dassenburchten in Nederland. De burchtentelling heeft helaas niet voldoende meetgegevens opgeleverd om een compleet landelijk beeld te geven, maar het beeld in wel bezochte gebieden is positief: ten opzichte van enkele jaren geleden zijn er meer bewoonde burchten en de verwachting is dat de komende jaren de verspreiding verder zal toenemen. Op basis van de tellingen is ook prima te voorspellen waar uitbreiding van de Das zal plaats vinden: met name in het zuiden van Brabant en oostelijk Nederland. Andere provincies, zoals Friesland en Drenthe, zijn inmiddels ‘maximaal’ bewoond.

Das

Het aanleggen van dassentunnels, faunapassages, ecoducten en rasters hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het herstel van de Das in Nederland. Ook de vele herintroducties van jonge Dassen, waarvan de ouders waren omgekomen in het verkeer, hebben ervoor gezorgd dat veel oude leefgebieden inmiddels weer worden bewoond. De terugkeer van de Das is een prachtig resultaat en te danken aan de decennialange inspanningen van Das&Boom, de dassenwerkgroepen, provincies, gemeentes en wegbeheerders en alle anderen die zich hebben ingezet voor de bescherming van de Das. De toekomst van de Das zou er dan ook best positief uit kunnen zien, zij het niet dat de nieuwe Wet natuurbescherming roet in het eten dreigt te gaan gooien. 

Het Jaar van de Das werd financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, BIJ12/Faunafonds en de Provincie Noord-Holland.

Tekst: Zoogdiervereniging
Foto's: Carli van Mil; Aaldrik Pot