Ooibos bij Beuningen

Zomerregens doen het bos goed

Wageningen University
19-AUG-2016 - Hoewel niet iedereen blij is met de grote hoeveelheden regen deze zomer, blijkt dat het toch heel goed is voor het Nederlandse bos. Uit continue metingen blijkt dat sinds de regenval is begonnen in eind mei, de groei van de Nederlandse bomen sterk is toegenomen, zegt prof. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan Wageningen University.

Automatische dendrometerOp ruim twintig lokaties in Nederlandse bosreservaten van Staatsbosbeheer hangen 110 automatische dendrometers. Deze meetbanden nemen heel nauwkeurig de groei van een boom waar, elk uur van de dag. 'Zo leggen we de groeirespons vast in geval van een extreem jaar en we verkrijgen ook inzicht in de groeitrends op lange termijn,' zegt Gert-Jan Nabuurs. Dit is van belang om de reactie van bomen waar te nemen op klimaatverandering. 'We hebben de indruk dat de bestaande bossen tot nu toe heel goed met de klimaatverandering om kunnen gaan. Er zit voldoende aanpassingsvermogen in bomen om veranderingen op korte termijn, en waarschijnlijk ook op lange termijn op te vangen. Dat wil echter niet zeggen dat klimaatverandering geen effect zal hebben op het bosecosysteem als geheel.'

Omtrektoename van één grove den in bosreservaat ’t Quin in Noord-Limburg gemeten met een automatische dendrometer. Dit is de omtrektoename sinds 1 januari. Begin mei zet de groei wel in, maar neemt sterk toe vanaf eind mei. In totaal is de boom ongeveer 10 mm in omtrek toegenomen.

Via andere processen in het bosecosysteem, zoals via bodem of via schimmels en insecten, kan klimaatverandering toch een groot effect hebben. Ook kan klimaatverandering er voor gaan zorgen dat nieuwe boomsoorten een sterkere groeikracht gaan vertonen en zo een ander bos gaan vormen. Dat heeft weer invloed op de biodiversiteit in het Nederlandse bos, maar ook op de houtvoorziening op de lange termijn.

'Dit jaar kunnen we heel mooi zien dat de zomerregens de meeste bomen goed doen. Meestal hebben bomen in de zomer last van droogtestress, maar daar is dit jaar geen sprake van.'

Tekst: Wageningen UR
Foto's: Twan Teunissen, ARK; Wageningen UR