Kluten zeeland

Nieuwe broedeilandjes in Zeeland

Staatsbosbeheer
23-AUG-2016 - In natuurgebied Prunje in Zeeland komt extra broedgelegenheid voor de kluut en visdief. De machines zijn al volop aan de slag in het terrein van Staatsbosbeheer aan de Zuidkust van Schouwen. 'Het is altijd even wennen als grote machines door een natuurgebied rijden, maar komend voorjaar leggen de eerste vogels al hun eieren op de nieuwe eilandjes!' aldus boswachter Herman Nieuwenhuize.

De Prunje is onderdeel van de Zuidkust van Schouwen en ligt tussen de Delingsdijk en de N59. 18 jaar geleden is het gebied ingericht en het is bijzonder populair bij een heleboel vogels. Boswachter Herman: 'Van de week zagen we hier bijvoorbeeld zo’n 30 lepelaars en 25 kluten hun voedsel zoeken en in de broedperiode vind je er onder andere verschillende soorten steltlopers.'

Broedeilandjes en schelpenbankjes

Het gebied kan komend voorjaar nog meer vogels verwachten. Er worden schelpenbankjes en broedeilanden aangelegd aan de noordzijde van de Prunje. Herman: 'Sommige vogels willen persé broeden in de rand tussen water en land. Met die soorten gaat het slecht, want er zijn nog maar weinig plekken waar ze kunnen broeden. Juist voor die soorten maken we de broedeilandjes en schelpenbankjes, want hier is het water niet onderhevig aan eb en vloed en hebben ze alle rust om de jongen groot te brengen.'

Turegluren

Naast vogels zijn ook natuurliefhebbers erg gecharmeerd van het gebied. Regelmatig stoppen automobilisten en fietsers op de uitkijkpunten om te genieten van de vogels. Herman: 'En het wordt alleen maar mooier voor natuurliefhebbers. Vlakbij uitkijkpunt ‘Turegluren’ wordt een schelpenbank en een broedeiland gerealiseerd waarop komend voorjaar hopelijk visdiefjes en kluten broeden. Ook vanaf de uitkijkpunten zijn de nieuwe schelpenbankjes en broedeilandjes goed zichtbaar.'

Programmatische Aanpak Stikstof

De maatregelen zijn een compensatie van de stikstofuitstoot in Nederland. Het is een zogeheten PAS-project. De Provincie maakt geld beschikbaar om dergelijke PAS-projecten te realiseren. De industrie en landbouw, maar ook auto’s en vrachtwagens, stoten stikstof uit die neerdaalt vanuit de lucht. De aarde wordt daardoor verreikt en schrale natuur die in Zeeland thuishoort gaat verloren. Met de PAS-maatregelen wordt de uitstoot van stikstof gecompenseerd en blijft er toch ruimte voor de economie om zich te ontwikkelen.

Tekst en foto: Staatsbosbeheer