Mogen we de Reuzenpanda laten uitsterven als blijkt dat hij niet genoeg nut heeft voor de mens? (foto: Wikipedia)

Mensapen met uitsterven bedreigd, aantal reuzenpanda’s en Tibetaanse antilopes neemt toe

IUCN
5-SEP-2016 - De nieuwe IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten vertoont schokkende cijfers over de status van mensapen. Maar liefst vier van de zes soorten mensapen zijn ‘ernstig bedreigd’, de hoogste risicocategorie op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Goed nieuws echter voor de reuzenpanda en de Tibetaanse antilope: door effectieve natuurbeschermingsmaatregelen nemen deze soorten weer in aantal toe.

De situatie van de oostelijke gorilla, bestaande uit twee ondersoorten, de oostelijke laaglandgorilla en de berggorilla, is zo nijpend dat zijn status is veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘ernstig bedreigd’, de hoogste risicocategorie op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. In 20 jaar tijd is de populatie met meer dan 70% afgenomen. De meeste van de overgebleven ernstig bedreigde oostelijke laaglandgorilla’s leven in Nationaal Park Kahuzi-Biéga, in de Kivu-regio in de Democratische Republiek Congo, waar ook IUCN NL en haar partners zich inzetten voor het behoud van de natuur. Sinds dit jaar zijn maar liefst vier van de zes soorten mensapen, de Oostelijke gorilla, de Westelijke gorilla, de Borneose orang-oetan en de Sumatraanse orang-oetan, ernstig bedreigd met uitsterven. Ook de overige twee soorten, de Chimpansee en de Bonobo, zijn met uitsterven bedreigd.

Illegale jacht treft ook de steppezebra (Equus quagga). De populatie is de afgelopen 14 jaar met 24% afgenomen, waardoor de status is veranderd van ‘niet bedreigd’ naar ‘bijna bedreigd.’ Dat wil zeggen dat de aantallen afnemen zonder dat de soort daardoor direct in gevaar komt, maar het risico op bedreiging wel groter wordt. Hetzelfde geldt voor de status van drie soorten antilopes in Afrika: hoewel de populatie zwartrugduikers, geelrugduikers en witbuikduikers relatief stabiel is in beschermde gebieden, neemt zij daarbuiten af door illegale jacht en verlies van leefgebied.

Biodiversiteit in Hawaii onder druk door invasieve soorten

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat 87% van de inheemse planten op Hawaii, waar tot en met 10 september het IUCN World Conservation Congress plaatsvindt, met uitsterven bedreigd is door invasieve dier- en plantsoorten. 38 endemische Hawaiiaanse plantsoorten zijn al uitgestorven en 4 soorten zijn uitgestorven in het wild (er bestaan alleen nog gekweekte exemplaren).

Goed nieuws voor de reuzenpanda en Tibetaanse antilope

De nieuwe cijfers tonen echter ook dat natuurbescherming haar vruchten afwerpt. De populatie reuzenpanda’s (Ailuropoda melanoleuca) is toegenomen dankzij het beschermen en aanplanten van bossen. De status van de reuzenpanda verandert daardoor van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’.

Lo Sze Ping, directeur van WNF in China: 'De reuzenpanda is uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van natuurbescherming. We vieren dan nu ook het succes dat er voor het eerst een voorzichtig herstel is. Maar we beseffen ook dat we er nog lang niet zijn, want slechts 1.864 panda’s in het wild blijft een kwetsbaar aantal. Bedreigingen zoals slecht geplande wegenprojecten en klimaatverandering zijn niet eenvoudig op te lossen, maar de aanhouder wint!'

Ook de status van de Tibetaanse antilope (Pantholops hodgsonii) is aanzienlijk verbeterd door succesvolle beschermingsmaatregelen.

In Australië is de populatie langoorhaasratten (Leporillus conditor) toegenomen door het zorgvuldig herintroduceren van de soort. Ook het overplaatsen van de teugelstekelstaartkangoeroe (Onychogalea fraenata) naar beschermde gebieden heeft geleid tot een verbeterde status van de soort.

Tekst: IUCN
Foto: Wiki-pedia