Steur

Alle steursoorten met uitsterven bedreigd

WWF Nederland
23-JUL-2022 - Wereldwijd zijn alle 27 steursoorten met uitsterven bedreigd, volgens de nieuwe Rode Lijst van IUCN. "Alle alarmbellen gaan af. Steuren staan helaas wereldwijd symbool voor de achteruitgang van rivieren, terwijl die juist essentieel zijn voor mens en dier," zegt zoetwaterexpert Merijn Hougee van het Wereld Natuur Fonds.

Op de Rode Lijst van de IUCN staat informatie over de status van diersoorten wereldwijd. In Europa stonden al zeven van de acht steursoorten in de categorie 'Ernstig Bedreigd'. De sterlet (Acipenser ruthenus), de kleinste zoetwatersteur, is nu ook in de gevarenzone beland. De Yangtze-steur (Acipenser dabryanus) stond eerder nog als ernstig bedreigd op de lijst, maar is ondertussen uitgestorven in het wild. "Het is vreselijk dat het zelfs in Europa, met goede natuurbeschermingswetten, niet lukt om het tij te keren. Landen slagen er maar niet in om hun rivieren duurzaam te beheren en het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Europa moet nu echt in actie komen. Het is broodnodig om de leefgebieden van de trekvissen weer met elkaar te verbinden en de onderwaternatuur te herstellen, want anders zijn we straks te laat," waarschuwt Hougee.  

Europese steur, gevangen bij een monitoringsproject in Georgië

Natuurbescherming werkt 

Ondanks het deprimerende totaalplaatje ziet WWF ook een paar lichtpuntjes. Dankzij de herintroductie in Frankrijk van de kritisch bedreigde Europese steur (Acipenser sturio) komt de trekvis nu ook weer voor in de Noordzee, zelfs sporadisch voor de Nederlandse kust. Dit ook dankzij vissers die, als zij het dier vangen, het ook direct weer loslaten.

In Zuid-Europa zijn in enkele rivieren in Italië jonge Adriatische steurtjes (Acipenser naccarii) gespot. Dit is een teken dat ze zich voortplanten. En recent zijn in Georgië jonge scheepssteurtjes (Acipenser Nudiventris) waargenomen in de Rioni-rivier. Volgens WWF is dit mede te danken aan de recente uitbreiding van een beschermd gebied voor de steur in de rivier en de aangrenzende Zwarte Zee. Bescherming werkt!

Europese steur

Verenigde Staten 

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is het aantal witte steuren (Acipenser transmontanus) in de rivier Fraser in de Verenigde Staten licht toegenomen dankzij jarenlange beschermingsmaatregelen. Deze successen laten volgens WWF en andere natuurorganisaties zien dat we de achteruitgang van steursoorten kunnen keren als de krachten gebundeld worden. Ook moeten overheden prioriteit geven aan hun behoud door de grootste bedreigingen aan te pakken. "We redden hiermee niet alleen deze tot de verbeelding sprekende vis. Als het beter gaat met rivieren dan is dit ook in het belang van mensen en andere dieren die ervan afhankelijk zijn."   

Bedreigingen 

Over de hele wereld staan populaties trekvissen onder druk door een groot aantal bedreigingen. Dat gaat onder meer over stroperij voor de illegale handel in wilde kaviaar en vlees; dammen die hun migratieroutes blokkeren; niet-duurzame zand- en grindwinning die hun paaigronden vernietigen en verlies van het leefgebied. IUCN, WWF en andere partners werken nauw samen om deze soorten te beschermen. Op de site van WWF is meer te lezen over rivieren en zoetwater

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Okapia/imagebroker/guillaumin/sichagitation; Hartmut Jungius, Canon-WWF